Skip to main content
Blogi > Tervis

Tervise valdkonna esindajad arutavad tehisintellekti kasutusvõimalusi

Tervise valdkonna esindajad arutavad tehisintellekti kasutusvõimalusi

TALLINN, 27. august, BNS - Tervisega seotud osapoolte esindajad kogunevad teisipäeval tervisekogukonna mõttetalgutele Kärajad, kus eekord arutatakse, kuidas lahendada tehisintellekti kasutuselevõtuga kaasnevaid küsimusi ning otsitakse võimalikke lahendusi.

Connected Health klastri juhi Piret Hirve sõnul ei seata tehisintellekti rolli tuleviku tervishoius enam kahtluse alla ning peame selle kasutusele võtuks valmis olema. „Tulevikutehnoloogia võimaldab kokku hoida niigi nappe ressursse tervishoiuteenuste osutamisel. Samuti aitab see kaasa tervishoiuteenuste kättesaadavamaks muutmisele ning parandada ravitulemusi. Oma osa on tehisintellektil ka tulemuslikumas ennetustöös,“ selgitas Hirv teema valikut.

„Tehisintellekti toel on võimalik patsiente kiiremini vajalikule ravile suunata, testide tulemusi parandada, mudelite abil haiglates tuleviku ressursivajadusi ennustada või arstide tööjõudu rutiinsetest administratiivtegevustest tegeliku ravimise tarbeks vabastada,“ tõi Hirv mõned näited.

Mõttetalgute eesmärk on avada arutelu ning ühiselt leida ja sõnastada edasised tegevussuunad ja konkreetsed sammud, et tehisintellekti kasutuselevõtuga tervishoius edasi minna.

Mõttetalgud avab sotsiaalminister Tanel Kiik. „Eestis tervishoius on palju, mille üle võime uhkust tunda, olgu selleks täisfunktsionaalne digiretsept, otsustustugi ravimite koostoimete tuvastamiseks, e-kiirabi ja e-konsultatsiooni teenused, üleriigiline digiregistratuur või piiriülene digiretseptide vahetamise süsteem. Tehisintellekti laiem kasutuselevõtt tervishoius oleks samm edasi, mis võimaldaks kasutada ressursse säästlikumalt ning pakkuda veelgi paremat tervishoiuteenust. Selle eeldus on, et vaidleme selgeks mitmed tehisintellektiga seotud küsimused, millele täna veel vastuseid ei ole,“ ütles Kiik.

„Oluline on, et kaasaksime tehisintellekti vastutustundlikult, arvestades seejuures nii patsientide kui tervishoiutöötajate vajadustega. Peame veenduma, et tehisintellekti laiem kasutuselevõtt suurendab solidaarsust tervishoius ja aitab parandada inimeste juurdepääsu teenustele,“ lisas minister.

Kärajad on tänaseks juba traditsiooniliseks saanud tervisekogukonna kohtumine. Päeva jooksul avavad teemat riigi esindajad, arstid, tehnoloogiliste lahenduste pakkujad, rääkides osapoolte rollidest tehnoloogiate rakendamisel ja innovatsiooni takistavatest teguritest. Päev lõpetatakse aruteluga võimalikest lahendustest.

Teaduspargi Tehnopol juhitav Connected Health klaster on Eesti suurim tervisetehnoloogia kogukond, mis koondab nii terviseteenuse osutajaid, tervisetehnoloogia ettevõtteid kui ka kõiki teisi valdkonna olulisi huvigruppe. Klastri abiga on võimalik teha siseriiklikke koostööprojekte ning eksportida tervisetehnoloogilisi lahendusi ka teistesse riikidesse.

Klastri tegevusi kaasfinantseerib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. 

 

Baltic News Service