Site Online Counter
Skip to main content
Blogi

Tippeksperdid arutavad Tartus isikuandmete kaitse küsimusi

Tippeksperdid arutavad Tartus isikuandmete kaitse küsimusi

TALLINN, 6. september, BNS - Tartus toimub neljapäeval ja reedel kõrgetasemeline rahvusvaheline konverents, kus maailma suurettevõtted ja spetsialistid arutavad, mida toob endaga praktikas kaasa tuleva aasta maikuus rakenduv Euroopa Liidu (EL) andmekaitse reform. 

2016. aasta kevadel kiitis Euroopa Parlament heaks uued andmekaitse reeglid, mis annavad inimestele kontrolli oma isikuandmete üle ja loovad ühtlase andmekaitse taseme kogu EL-is. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et see hakkab asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrust hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega alates 25. maist 2018. aastal. 

„Igal aastal taotlevad sajad tuhanded inimesed Google’ist oma isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et konverentsil arutatavad teemad puudutavad väga isiklikult väga paljusid inimesi. Laia ringi tippspetsialistide mõttevahetus EL-i andmekaitsereformi rakendusküsimuste üle annab liikmesriikidele võimaluse veel enne lõplike otsuste tegemist parimaid lahendusi leida,“ märkis asekantsler Kai Härmand. 

Kodanikele tähendab reform paremat kontrolli oma isikuandmete üle ja võimalust kasvõi näiteks Google’ilt, telefonisideoperaatorilt või postimüügiportaalilt nõuda oma spetsiifiliste isikuandmete kustutamist, kui andmete töötlemiseks puudub õiguslik alus. Andmete ulatusliku töötlemisega seotud riigiasutustele ja ettevõtjatele kehtestatakse aga  rangemad reeglid, mille elluviimine võib nõuda nii aega kui raha. 

Ettevõtted ja asutused, mis koguvad ja kasutavad tundlikke isikuandmeid ja suuri andmemassiive, peavad isikuandmed kaardistama, määrama andmekaitsespetsialisti, viima vajadusel sisse muudatused lepingutes, ärimudelites, sisedokumentides, infosüsteemides, kliendibaasides ja müügis. Tõusevad trahvide maksimummäärad, mida rikkumiste korral saab kohaldada. Nõuded kehtivad ka kolmandate riikide ettevõtjatele, kes EL-i turul kaupu või teenuseid pakuvad. 

„Reform paneb paika ka selged õigused ja piirangud andmete edastamiseks kuritegude ennetamise, uurimise ja kurjategijate vastutusele võtmise eesmärgil, samuti julgeolekuohtude ennetamisel. See loob võimalused kiireks ja tõhusaks isikuandmete jagamiseks õiguskaitseasutuste vahel, tagades samas, et ei rikutaks põhiõigusi,“ selgitas asekantsler Kai Härmand. 

EL-i Nõukogu eesistumise raames korraldatud konverentsist võtavad osa  näiteks Google’i Brüsseli kontori andmepoliitika juht Rita Balogh, Intel Corporationi privaatpoliitika juht Riccardo Masucci, Euroopa Komisjoni kõrged esindajad jpt. Arutletakse andmekaitsealaste rikkumistega seonduvate kõrgete trahvide, andmekaitsespetsialisti määramise kohtususe, piiriülese andmeedastuse probleemide ja muu üle.  

 

Baltic News Service