Skip to main content
Blogi

24.09.18 algab palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus

24.09.18 algab palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus

Huvilised! Tulge omandage teadmised palgaarvestusest ja tööõigusest 24.09.18 algavalt koolituselt Tallinnas.

Kursus kestab perioodil 24.09.2018 – 03.10.2018. Kuupäevadel: 24.09.18, 26.09.18, 28.09.2018, 01.10.18 ja 03.10.18 toimub õppetöö kell 10.00.12.15. Lõunavaheaeg on ajavahemikul 12.15-13.00. Õppetöö jätkub 13.00-15.15.

Kursus kestab kokku 35 tundi. Auditoorsete tööde maht moodustab 30 tundi ja iseseisva töö maht 5 tundi.

Täiendkoolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses. Samuti antakse kursuse käigus ülevaade töölepingu seadusest, mis jõustus 01.07.2009, antakse juhiseid, kuidas arvutada keskmist töötasu, erinevate puhkuseliikide tasusid, haigushüvitist ning antakse ülevaade vastavast kohtu-ja töövaidluskomisjoni praktikast.

Lektor on Elena Lass.

Koolituse toimumise kohaks on Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool). Kooli territooriumil on tagatud tasuta parkimisvõimalus.

Kursuse hind on 279 eurot. Hinna sees on loengud ja õppetööks vajalik loengukonspekt. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%! Lisaks info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised peamised teemad: • Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid • Tööajaarvestus • Erinevate puhkusetasude arvestus • Haigustasu arvestamine • Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus • Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine • Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused • Töötasudega seotud maksuarvestus • Keskmise töötasu arvestamine • Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

 

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend. Täpsem informatsioon ja registreerimine: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/palgaarvestuse-ja-toooiguse-koolitus/ 53 045 566

Täiskasvanute Koolituskeskus

www.taiendkoolitus.com