Skip to main content
Blogi

Koolitus- ettevõtlus Soomes ja sellega kaasnevad kohustused

Koolitus- ettevõtlus Soomes ja sellega kaasnevad kohustused

Koolituse eesmärk on tutvustada Soome ettevõtluskeskkonna eripärasid ja anda teavet peamiste kohustuste kohta, mida toob kaasa ettevõtjana Soomes tegutsemine.

Sihtgrupp: Eesti ettevõtjad, kes plaanivad sisenemist Soome turule; eraisikud ja ettevõtjad, kes plaanivad luua ettevõtet, tütarettevõtet või filiaali Soomes ja Soome ettevõtete omanikud, kes on hädas kohustuslike toimingute läbiviimisega.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. Ettevõtlusvormid

2.  Tegevused ettevõtte loomisel ja registreerimisel

2.1. Õige ettevõtlusvormi valimine ja tegevusega seotud lubade selgitamine

2.2. Pangakonto avamine ja osakapitali sissemakse

2.3 Asutamise deklareerimine ja registrites arvelevõtmine

2.4 Pangakonto akiveerimiseks registreerimistunnistuse esitamine pangale

2.5 OmaVero teenus.

3.Õiguskeskonna ülevaade

3.1 Töötajate värbamisega seotud seadusandlus

3.2 Lepinguõigust reguleerivad seadused ja load erialaoskuste tõendamiseks

3.3 Maksuseadused

4. Eesti ettevõtja Soomes

5. Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht käibemaksu- ja tulumaksuseadusandluse mõistes

6. Püsiva tegevuskohata Eesti ettevõtja maksustamine ja deklaratsioonide esitamine Soomes

6.1 Tööjõumaksud, sh tuluallikamaks

6.2 Käibemaks

6.3 Maksude ettemaksmine ja deklareerimine, deklaratsioonide esitamise sagedus

6.4 Tööjõurendi deklareerimine ja maksustamine

7. Püsiva tegevuskohaga ettevõtja raamatupidamine, maksustamine ja deklaratsioonide esitamine

7.1 Nõuded raamatupidamisele

7.2 Maksustamine, maksude ettemaksed ja deklareerimine

7.3 Majandusaasta aruande esitamine

8. Pahandused maksudest kõrvalehoidmisel.

Koolituse läbinu tunneb:

  • Soome ettevõtluskeskonna üldpõhimõtteid;
  • kohustusi, mis tekivad ettevõtjana tegutsemisel;
  • ettevõtte maksustamise reegleid, maksude maksmise ja deklareerimise tähtaegasid ja maksustamise olulisemaid üksikasju.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale (slaidide näol) ja tõendit!

Koolitajaks on Tarvo Seenmaa, kes on omandanud magistrikraadi Estonian Business Schoolis ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega majandusarvestusele. Kogemusi on ta kogunenud nii majandusarvestuse tarkvarasid arendades ja juurutades kui ka pearaamatupidajana töötades erinevate valdkondade ettevõtetele raamatupidamisteenuseid osutades. Täiendanud on ta ennast Aalto Ülikoolis maksunduse valdkonnas. Finantsteenuste osutajana on keskendunud piiriülestele raamatupidamis- ja maksundusküsimustele.

Koolituse  toimumisaeg:  25.09.2018

Toimumise koht: Tallinna kesklinn (täpne aadress sõltub sihtgrupi suurusest).

Koolituse hind: 179 eurot +km

Soodushind kuni: 10.09.18 on 159 eurot +km

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

 

Täpsem info ja registreerimine: http://taiendkoolitus.com/ettevotlus-soomes/ või 5304 5566

 

Täiskasvanute Koolituskeskus

www.taiendkoolitus.com