Skip to main content
Blogi

Sekretär-asjaajaja koolitus Tartus ja Tallinnas

Sekretär-asjaajaja koolitus Tartus ja Tallinnas

Tartus toimub kursus ajavahemikul 24.09.2018 – 12.11.2018 (igal esmaspäeval ja kolmapäeval) kell 18.00-20.30. 

Tallinnas toimub kursus ajavahemikul 25.09.2018 – 13.11.2018 (igal teisipäeval ja neljapäeval) kell 18.00-20.30. 

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd) (kokku 15 korda). Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilasele piisavad nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, oskused ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks või elukestvaks õppeks. Lektor on Tallinnas: Katrin Pajunurm ja Tartus: Tiina Voogla

Koolituse toimumise kohaks on Tallinnas Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Parkimine on tagatud kooli territooriumil.

Koolituse toimumise kohaks on Tartus Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium). Parkimine on tagatud kooli territooriumil.

Kursuse soodushind 259 eurot registreerumisel kuni 07.09.2018 (tavahind 299 eurot). Hinna sees on loengud ja õppetööks vajalik loengukonspekt. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%! Lisaks info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Võimalik on tasuda ka osamaksetena.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Haldusdokumentide koostamine ja vormistamine •Mõisted asjaajamisest •Dokumendiplangi ülesehitus •Elementide ehk rekvisiitide vormistamine •Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid ja erinevate dokumentide koostamine NB! Kõik kirjaliigid tehakse tunnis praktiliselt läbi!

II Korrektne eesti keel ametikirjades •Haldusdokumentide ja asjaajamise keel •Ortograafia ja tavalisemad ametikirjades esinevad vead: täheortograafia, võõrsõnad, võõrnimed, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahku kirjutamine, lühendid, numbrite kirjutamine, kirjavahemärgid •Halva keelekasutuse näited.

III Dokumendiringluse korraldus •Väljasaadetavate dokumentide ringlus ja registreerimine •Saabunud dokumentide ringlus ja registreerimine •Registreerimisraamatu täitmine

IV Dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkond •Arhiiviseadus •Dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord •Dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine •Elektroonilised dokumendid •Paber- ja elektrooniliste dokumentide säilitamine

V Teadmised sekretäri etiketist •Kutsed vastuvõttudele •Sekretär ja telefon •Ärikohtumised •Sekretäri ametiriietus •Sekretäri suhtlemisetikett külastajatega •Töökohtumiste teenindamine •Ametikohtumiste liigitamine •Serveerimine ametiruumides •Sekretäri töö korraldamine ja aja kasutamine •Visiitkaart

VI Personalijuhtimine •Personalitöö funktsioonid, eesmärgid ja valdkonnad •Strateegiline planeerimine •Personali planeerimine •Värbamine ja valik •Koolitus ja arendamine •Kompetentsipõhine juhtimine •Karjääri- ja talendijuhtimine •Töötajate hindamine •Arenguvestlused

VII arvutikasutaja põhitõdede osa •Tekstitöötlus: teksti sisestamise põhimõtted, sümbolite lisamine, kiirkäsud. Fontide kasutamine. Otsimine ja asendamine tekstis. Teksti formaatimine laadide kasutamisega. Lehe defineerimine ja veeriste määramine. Õigekirjakontroll ja poolituse kasutamine. Päised ja jalused. Tabelite kasutamine tekstis. MS Excel’i tabeli või graafiku lisamiseks teksti. Dokumendi printimine.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend. Täpsem informatsioon ja registreerimine: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/sekretar-asjaajaja-kursus/ või 53 045 566

http://www.taiendkoolitus.com/

Täiskasvanute Koolituskeskus