Skip to main content
Blogi

24.09.18 algab raamatupidamise algkursus Pärnus

24.09.18 algab raamatupidamise algkursus Pärnus

Õppetöö toimub ajavahemikul 24.09.18- 21.11.18 igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Õppetööd ei toimu 22. oktoober 2018. kuni 28. oktoober 2018. Erandid: 19.11.18 toimub õppetöö kell 18.00-20.00 (eksam); 21.11.18 toimub õppetöö kell 18.00-19.00 (tunnistuste/tõendite väljastamine ning eksamitööde osas tagasiside andmine).

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd). Kokku 16 korda.

Koolituse eesmärk on koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Lektor: Ave Laanmets.

Koolituse toimumise kohaks on Pärnu Ühisgümnaasium (Kooli 13).

Kursuse soodushind 225 eurot registreerumisel kuni 14.09.2018 (tavahind 245 eurot). Hinna sees on loengud ja õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul). Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%! Lisaks info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend. Täpsem informatsioon ja registreerimine: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidamise-algkursus/raamatupidamise-60-tunnine-algkursus-parnus/ või 53 045 566

www.taiendkoolitus.com

Täiskasvanute Koolituskeskus