Skip to main content
Blogi

Raamatupidamise täiendkoolitus - ettevalmistus raamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks

Raamatupidamise täiendkoolitus - ettevalmistus raamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas ajavahemikul  06.09.2018 – 06.11.2018.

Kuupäevadel: 11.09.2018, 13.09.2018, 18.09.2018, 20.09.2018, 25.09.2018, 2.10.2010, 9.10.2018, 11.10.2018, 16.10.2018, 18.10.2018, 23.10.2018, 25.10.2018, 30.10.2018, 6.11.2018 toimub õppetöö kell 18.00 – 20.45. 

Kuupäevadel: 6.09.2018, 27.09.2018, 4.10.2018, 1.11.2018 toimub õppetöö kell 9.00 – 16.00.

Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid ja eelarveid. Osaleja professionaalset kompetentsi tõstmise ja tööpõllu laiendamise eesmärgil käsitletakse erinevusi täismahus IFRSi ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 sooritamiseks.

Sihtgrupp: isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 6 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise teadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Õppekeel: eesti keel

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna teadmisi ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas

Kursuse kestus Tallinnas: kursus kestab kokku 120 akadeemilist tundi, sealhulgas 90 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd.

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas ajavahemikul 06.09.2018- 06.11.2018.

Kuupäevadel: 11.09.2018, 13.09.2018, 18.09.2018, 20.09.2018, 25.09.2018, 2.10.2010, 9.10.2018, 11.10.2018, 16.10.2018, 18.10.2018, 23.10.2018, 25.10.2018, 30.10.2018, 6.11.2018 toimub õppetöö kell 18.00 – 20.45. 

Kuupäevadel: 6.09.2018, 27.09.2018, 4.10.2018, 1.11.2018 toimub õppetöö kell 9.00 – 16.00.

Lektoriks on Rita Ilisson

Toimumise koht: Pärnu mnt 162, Tallinn.

Koolituse soodushind registreerimisel kuni 20.08.2018 on 999 eurot +km(tavahind on 1 200 eurot + km).

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisaallahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Võimalus tasuda ka osamaksetena, millest lõpphind ei muutu!

Isikutele, kes on läbinud varasemalt meie koolituskeskuses raamatupidamise algõppe või täiendõppe kursuse lisandub 5% lisasoodustus.

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

 • Majandusaasta aruanne (reguleerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud, vara väärtuse test, tegevusaruanne ja lisad) – 20 tundi.
 • Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 50 tundi.
 • Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi, kasumieraldiste ja dividendide maksustamine) – 20 tundi.
 • Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 30 tundi.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

 • oskab korraldada raamatupidamist Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest;
 • tunneb erinevusi IFRSis ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes;
 • on pädev maksude arvestuses ja deklaratsioonide koostamises;
 • valdab juhtimisarvestuse ja majandusanalüüsi meetodeid ja nende rakendamist;
 • tunneb eelarve ettevalmistuste ja koostamise käiku;
 • hoomab sise-eeskirjade koostamise ja sisekontrolli protseduuride kehtestamise nõudeid;
 • on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

 

Täpsem info ja registreerimine: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidaja-kuuenda-taseme-kutseeksamiks-tallinnas/ või 5304 5566

 

Täiskasvanute Koolituskeskus

www.taiendkoolitus.com