Blogi > Digi

TOP 10 digivaldkonna ametikohta tänases Euroopas

Tänase Euroopa Top 10 kõige tasuvamat digitaalvaldkonna tööd

 

Brüssel teatas 2. augustil 2018, et vajame peaaegu miljonit digitaalvaldkonna professionaali Euroopa Liidus aastaks 2020. Ei ole ime, et palgad tehnoloogia valdkonnas on kõrged. Hightech Partners, üks juhtivaid IT valdkonna värbamisfirmasid, on värskelt avaldanud nimekirja 10-st kõige tasuvamast IT profiilist.

See nimekiri põhineb enam kui 300 otsingul, mis on viimase 18 kuu jooksul kogu Euroopas tehtud.

Andmed on esitatud aastase palganumbri järgi.

 

  1. DIGITEENUSTE OSUTAMISE JUHT - 90 000–180 000 eurot aastas

Annab aru: Teenuste osakonna juhile

Sertifikaadid ja kraadid: ITIL, COBIT ja Computer Science või sarnane.

Kogemus: 5-10 aastat digiteenuste osutamises.

Olulised oskused: Sõltuvalt pakutavate teenuste tüübist peaks olema tõestatud kogemus infrastruktuuri (IaaS), rakenduste juurutamise ja hoolduse, operatsioonide juhtimise, projektide tarnimise ning P&L juhtimise alal.

Isikuomadused: Hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, konfliktsituatsioonidega toimetuleku oskus, analüütiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, motiveeritud, tugevalt tulemustele orienteeritud, vastupidav, inimeste juhtimise oskus.

Vastutus: Lepingute haldamine, teenuste osutamine vastavalt SLA-le (teenustaseme leping) või OLA-le (operatsioonitaseme leping), tarnemeeskonna juhtimine, muudatustaotluste läbirääkimine, intsidentide juhtimine, eskalatsiooniprotsesside juhtimine, klientide käsitlemine, digiteenuste klientide rahulolu.

 

  1. VABA TEABE TURVALISUSE AMETNIK (CISO) - 90 000–250 000 eurot aastas

Annab aru: Tegevjuhile või direktorite nõukogule

Sertifikaadid ja kraadid: CISSP (sertifitseeritud infosüsteemide turbe professionaal), CISA (sertifitseeritud infosüsteemide audiitor), CISM (sertifitseeritud infoturbe haldur) või samaväärne rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat (eeldusel, et see aktsepteeritakse kehtivate mandaatidena), ITILV3. Soovitav: atesteeritud ITIL-i digiteenusehaldur, CRISC (ISACA-s sertifitseeritud riski- ja infosüsteemide juhtimises), PMP või Prince 2. Arvutiteaduse või õiguse kraad.

Kogemus: Sõltuvalt ettevõtte suurusest ja äritegevusest, 10–15-aastat IT ja võrguturbe kogemust, millest 5 aastat pidi olema juhtiv roll.

Olulised oskused: Kogemused teenuse / programmi juhtimisega, riskihindamise metoodikatega: EBIOS, CRAMM, PILAR või samaväärne, juhtumite juhtimine, eetiline häkkimine.

Isikuomadused: Juhtimine, inimeste juhtimine, suhtlus, probleemide lahendamise oskus, nõustamine, riskijuhtimine, eetilisus, lojaalsus, järjekindlus, kõrge stressitaluvus.

Vastutus: Turvalisuse raamistiku määratlemine ja rakendus, mis loob reeglid ja protseduurid rünnakute ärahoidmiseks või riski vähendamiseks. Läbirääkimised ja lepingute jälgimine erinevate partnerite, ärivaldkondade, tarnijate ja klientidega. Kriisiolukorras kasutusele võetavate meetmete lõplik otsustaja.

 

  1. DIGILAHENDUSTE ARHITEKT - 95 000 - 160 000 eurot aastas ja rohkemgi

Annab aru: Kellele? See sõltub ettevõtte struktuurist

Sertifikaadid ja kraadid: Sertifikaadid on valikulised ja seotud asjaomaste lahendustega; seotud sertifikaadid, mis on saadaval sellistes asutustes nagu IBM, Microsoft. SAP, CIsco jms, Informaatika või tehnikateaduste kraad või muu sarnane, kuid magistrikraad on parem.

Kogemus: 5–10-aastat kogemust digilahenduste kavandamisel ja juurutamisel. 

Olulised oskused: Äriprotsesside analüüs ja kujundamine;  süsteemide integreerimine; rakendatavate platvormide, näiteks SAP, Microsoft Dynamics jt põhjalikud teadmised.

Isikuomadused: Mõtestatud juhtimis- ja kaasamisvõime, orientatsioon äritegevuses, suhtlemine, mõjutamine, müügieelne tegevus, kannatlikkus, sihikindlus, loovus, meeskonnamängija.

Vastutus: Kliendi vajaduste väljaselgitamine; võtmekomponentide identifitseerimise protsessi analüüsiva lahenduse kujundamine, tuleb välja selgitada toodete, teenuste ja ressurssidega seotud kulutused, juurutada üleminekut rakendusetappi. See roll on ülitähtis – halb / hea disain tähendab edukust või ebaõnnestumist tootmisetapis.

 

  1. ANDMEKAITSEAMETNIK (DPO) – Kuni 150 000 eurot aastas

Annab aru: Sõltuvalt ettevõtte struktuurist, milles antakse aru CFO-le, vastavusametnikule või direktorite nõukogule.

Sertifikaadid ja kraadid: Kraad õigusteaduses ja / või infotehnoloogia / inseneriteaduste kraad turvatööstuses. Eelistatav: IAPP sertifikaat (International Association Privacy Practitioner) või muu sarnane.

Kogemus: Äri- või juriidiline kogemus eraelu puutumatuse küsimustes.

Olulised oskused: GDPR-i, isikuandmete privaatsuse Euroopa õigusraamistiku täielik tundmine.

Isikuomadused: Mõjutav, range, terviklik, iseseisev, lojaalne, detailselt täpne, visa, juhioskusega.

Vastutav: Protseduuride ja privaatsuspoliitika, eskalatsiooniprotsessi, erinevate sidusrühmade lepinguliste suhete, süsteemide ja digitaalkanalite poliitika vastuvõtmise ja rakendamise eest. DPO on väidete lähtepunkt ja  peab ametiasutustele teatama kõigist regulatsiooni rikkumistest. Arvatakse, et Euroopas on napilt umbes 50 000 andmekaitseametnikku ja vähestel neist on reaalne kogemus.

 

  1. DIGITOOTEJUHT – 100 000–175 000 eurot aastas

Annab aru: CPO - tooteportfelli juhile või CMO - turundusjuhile, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja ärivaldkonnast.

Sertifikaadid ja kraadid: AIPMMi loodud CPM (sertifitseeritud tootejuht) on ideaalne, kuid Euroopas on seda väga vähestel inimestel. MBA inseneriteaduses ja / või majanduses spetsialiseerumisega turundusele.

Kogemus: Sõltub meeskonna ja ettevõtte suurusest ning hallatava(te) toote(te) asjakohasusest, kuid vajalik on vähemalt 5-aastane ettevõtluskogemus ja samalaadne roll. Valdkonnast sõltuvalt võib valdkonna tundmine olla oluline.

Olulised oskused: projektijuhtimine, tootehaldus, inimeste juhtimine, kliendi ja turu mõistmine, tootearendus, vajaduste analüüs, hinnakujundus, kavandamine, konkurentsianalüüs, müügi planeerimine, laovarude kontroll, finantsplaneerimine ja -strateegia.

Isikuomadused: Juhtiv, mõjutav, tervikpildi nägija, loov, suhtleja, struktureeritud, pragmaatiline, tulemustele orienteeritud, vilgas.

Vastutus: tootejuhid jälgivad kogu toote elutsüklit alates algsest ärikontseptsioonist kuni analüüsi, tootearenduse, turustamisstrateegia ja elutsükli lõpuni. Tehnoloogiasektoris sügavate kogemustega tootejuhid on Euroopas haruldased ja seetõttu on nad väga nõutud.

 

  1. JUHTIV ANDMETEADUSE AMETNIK (CDSO) – 100 000-200 000 eurot aastas

Annab aru: CIO-le või CFO-le, sõltuvalt ettevõtte suurusest.

Kogemus: 5–10-aastane kogemus infohalduses (IM), mahukas oskustepagas, sealhulgas tööalased teadmised IT-infrastruktuurist, erinevatest tehnoloogiatest / platvormidest ja vastavusse viidud müüjalahendustest ning nende pakutavatest võimalustest, samuti kogemus juhtivate suuremate IM-programmide alal peamistes ärivaldkondades.

Olulised oskused: domeenikogemus, statistika, matemaatika ja ennustav modelleerimine, programmi juhtimine, kommunikatsioon, teabehaldus, inimeste juhtimine, ettevõtte perspektiiv ja strateegia.

Isikuomadused: Entusiastlik, visiooniga, koostööaldis, kommunikatiivne, vilgas ja analüütiline.

Vastutus: Öeldakse, et  andmeteadlase ametikoha näol on tegemist 21. sajandi seksikaima tööga. Lähitulevikus on kvalifitseeritud BIG DATA teadlaste järgi suur nõudlus ja nad saavad teenida korralikku palka. Kuid edu saavutamiseks peavad suurandmeteadlased omama laia valikut oskusi, sealhulgas teadmisi statistika, matemaatika ja ennustava modelleerimise ning äristrateegia kohta. Kuid sellest ei piisa - nad peaksid olema võimelised mõistma tootearenduse ja privaatsusega seotud probleeme ning olema võimelised ka oma arvamust (töötulemusi-järeldusi) selgelt avaldama.

 

  1. JUHTIV ANDMETE AMETNIK (CDO) – 100 000–250 000 eurot aastas

Annab aru: CIO, CTO või CFO, sõltuvalt ettevõtte suurusest.

Sertifikaadid ja kraadid: informaatika magister, matemaatika või statistika magister, inseneri magistrikraad.

Kogemus: 10-aastane kogemus andmeanalüütikas ja teabehalduses, kuid seda ei pea tingimata käsitlema tehnilise rollina.

Olulised oskused: Domeenikogemus ja konkreetsed asjakohased tööriistad, programmihaldus, kommunikatsioon, teabehaldus.

Isikuomadused: Analüütiline, juhtiv, koostööaldis, mõjutaja, visionäär.

Vastutus: Juhtiv andmeametnik vastutab organisatsiooni üldise andmestrateegia eest. Kui kogu organisatsioonis rakendatakse BIG DATA`t, vastutavad andmejuhid selle strateegia ohutu ja korrektse rakendamise eest. Kuna andmepõhine otsuste tegemine muutub organisatsioonides üha olulisemaks, on andmejuhi ametnik tavaliselt juhatuse liige ja annab aru otse tegevdirektorile.

 

  1. PROJEKTI / PROGRAMMI JUHT - 100 000-250 000 eurot aastas

Annab aru: Digiteenuste halduse juhile, operatsioonide juhile, programmide juhile.

Sertifikaadid ja kraadid: PMP, PMI, Prince 2, Agile / Scrum jne. ITIL, COBIT on pluss. Master of Business Engineering on kasulik.

Kogemus: sõltuvalt projekti mahust võiks olla 5-15 aastat. Mõni neist haldab mitme aasta jooksul miljardi euro väärtuses projekte.

Olulised oskused: riskijuhtimine, sidusrühmade juhtimine, vastutus ja planeerimine, tarnete juhtimine, muudatuste juhtimine, meeskondade juhtimine ja motiveerimine, rakenduste arendamine, taristu.

Isikuomadused: Detaile märkav, struktureeritud, võimalike sündmuste ennetamise oskus, tulemustele orienteeritus, praktilisus, tõhusus, vastupidavus, hea stressitaluvusega, hea läbirääkija, otsustavus, hea suhtleja.

Vastutus: See on üks ihaldatumaid profiile kogu Euroopas. Digitaliseerimise projektid on paljude organisatsioonide jaoks üliolulised ja nende eelarve võib ulatuda mitme miljoni või miljardi dollarini. See tähendab, et projektijuhtidel on tohutu vastutus kvaliteetsete toodete õigeaegse edastamise eest. Projektijuhtide jaoks on kasulik omada teadmisi funktsionaalsetest valdkondadest nagu finantsteenused, telefoni-, energia- või kommunaalmajandus.

 

  1. BIG DATA PÄDEVUSKESKUSE BU DIREKTOR – 150 000–250 000 eurot aastas

Annab aru: Oleneb ettevõtte suurusest ja äritegevuse tüübist.

Sertifikaadid ja kraadid: magistrikraad informaatikas või tehnikateaduses.

Kogemus: 10-15 aastat Big Data ja Analyticsi projektide juhtimises.

Olulised oskused: Analytics’i kujundamine, andmete kogumise API-d, inimeste juhtimine, P&L, kliendisuhted, suhtlemine.

Isikuomadused: kirg, sihikindlus, tulemustele orienteeritud, juhtimine, visioon, analüütiline, vilgas, äriperspektiiv.

Vastutus: See tähtis ametikoht, mis vastutab ettevõtte IT-teenuste äriteabe pakkumise haldamise eest. Äriteave on kõik andmed ja rakendused, mis aitavad ettevõtte otsustusprotsessi optimeerida. Big Data Competence Center BU direktor vastutab BU strateegilise, operatiivse, finants- ja personalihalduse eest ning osutab klientidele kõiki BI- ja BI-ga seotud teenuseid. Ta on tavaliselt juhtimismeeskonna võtmeliige ja vastutab BU kasumi ja kahjumi eest.

 

  1. JUHTIV DIGIAMETNIK (CDO) – Kuni 250 000 eurot aastas

Annab aru: Tegevjuhile.

Sertifikaadid ja kraadid: magistrikraad informaatikas või tehnikateaduses.

Kogemus: 15–20-aastane digitaalse turu kogemus.

Olulised oskused: P&L, inimeste juhtimine, põhjalikud teadmised digitaaltehnoloogiast.

Isikuomadused: entusiastlik, visiooniga, häiriv, koostööaldis, vilgas, soov jagada teadmisi, loov, külgsuunaline mõtlemine, juhtimine.

Vastutus: Paljud ettevõtted palkavad CDO enne, kui nad on rolli täielikult määratlenud. Seda seetõttu, et seda peetakse vajalikuks kaasaegseks täienduseks igale digitaliseritud ettevõttele. On mõned põhifunktsioonid, mida iga CDO peaks suutma täita: kaardistada digitaalsed võimalused ja strateegilised prioriteedid, olla digitaalsete protsesside innovatsiooni propageerija, töötada välja digitaalseid projekte ja kliendipakkumisi, mõõta efektiivsust, arendada ja säilitada digitalente ning vastutama uute digitaalsete võimaluste kasutuselevõtu eest. Paljud usuvad, et viie aasta jooksul, kui digitaliseerimine on muutunud tavaliseks, kaob see ametikoht ja vastutus läheb tegevjuhile või CIO-le.

 

 Autor: Sarah De Wulf, TOP 10 HIGHEST-PAYING DIGITAL JOBS IN EUROPE TODAY. 

Tõlge: Virge Rebane, Kandideeri.EE