Skip to main content
Blogi > Ametiühing

Transiidikeskuse ja ametiühingute vaidlus sunnib seadusi muutma

TALLINN, 8. aprill, BNS – Sotsiaalministeerium tahab kiireloomuliselt muuta ametiühingute ja kollektiivse töötüli lahendamise seadusi, põhjuseks Transiidikeskuse ja ametiühingute vaidlus, milles jäi kaotajaks tööinspektsioon. 

Nii ametiühingute seadusesse kui kollektiivse töötüli lahendamise seadusesse lisatakse juriidilise isiku vastutust reguleerivad sätted, mida kehtivas regulatsioonis ei ole ning mille tõttu Transiidikeskuse kaasuses ametiühingute seaduse rakendamisega probleemid tekkisid. 

Seadusemuudatus tagab, et ametiühingute seaduses ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduses sätestatud kohustuste rikkumise korral on võimalik võtta vastutusele ka juriidilist isikut. Riigikogu on vastava eelnõu algatanud, kirjutas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski teisipäeval. 

Riigikohus jättis märtsis rahuldamata tööinspektsiooni kaebuse ja tühistas Transiidikeskusele määratud trahvi, kuna k ehtivates seadustes on vastutuse sätted formuleeritud ühelõikelisena ja neis ei sisaldu viidet juriidilise isiku vastutusele. Vastutusele saab võtta üksnes füüsilist isikut, kes on tööandjaks. 

Seepeale pöördus sotsiaalministeeriumi poole Eesti Ametiühingute Keskliit juhtimaks tähelepanu vajadusele tagada Eestis parem ühinemisvabaduse ja laiema tööõiguse jõustamine. 

„Peame kahetsusväärseks olukordi, kus töösuhte pooled ei järgi kehtivat õigust ja takistavad sellega sotsiaaldialoogi toimimist ning piiravad töötajate ühinemisvabaduse teostamist. Ühinemisvabadus on põhiseadusega kaitstav õigushüve ning selle õigushüve teostamise piiramine on taunitav,“ märkis Ossinovski ametiühingutele saadetud vastuses.

Tallinna toimetus, +372 610 8832, sise@bns.ee 

Baltic News Service