Skip to main content
Blogi > Rõiva- ja tekstiilitööstus

Uuring: Eesti rõiva- ja tekstiilitööstuse töökohad on kadumas

TALLINN, 21. juuni, BNS – Kümne aasta jooksul väheneb rõiva- ja tekstiilitööstuses ametikohtade arv pea kümnendiku võrra, märgib sihtasutus Kutsekoda enda läbiviidud uuringus.

Rõiva- ja tekstiilitööstuses on madal nii palk kui tööviljakus, ütles sihtasutuse uuringujuht Ave Ungro pressiteate vahendusel. "Kuigi töökohtade arv tulevikus kahaneb, ei ole praegustel tingimustel piisavalt uusi töötajaid leida võimalik. Lisandväärtuse suurendamine, tootlikkuse kasvatamine ning tootmise automatiseerimine aitavad nii töökohti vähendada kui palka tõsta," ütles Ungro.

Uuringu järgi toob ärimudeli muutus kaasa konstruktorite, tootearendustehnoloogide ja operaatorite töökohtade arvu kasvu. Samas ei ole nende erialade lõpetajaid piisavalt. Sisseastujate arv konstruktorite ja tehnoloogide õppesse on oluliselt vähenenud, eelmisel õppeaastal asus pea poole võrra vähem tudengeid konstruktoriks või tehnoloogiks õppima kui neli aastat varem.

Tööjõu- ja oskuste vajaduse (OSKA) rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse uuringus analüüsiti tööjõu ja oskuste vajadust aastani 2025 ning esitati ettepanekud, kuidas seda täita.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.

OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

 

Baltic News Service