Skip to main content
Blogi > Uuring

Uuring: elanike arvates võiks riigikogu liikmete arvu kärpida

Uuring: elanike arvates võiks riigikogu liikmete arvu kärpida

TALLINN, 14. juuni, BNS - MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel mais läbi viidud arvamusküsitlusest selgub, et mitut Riigireformi Sihtasutuse ettepanekut toetab valdav enamus vastanutest, muuhulgas leidis enamus, et riigikogu liikmete arvu võiks kärpida.

2018. aasta mais asutasid 28 ettevõtjat Riigireformi Sihtasutuse eesmärgiga anda riigireformile läbimõeldud ja selge sisu ning luua tööriistad uuenduste elluviimiseks. Ühiskonnauuringute Instituudi algatusel küsiti inimeste arvamust sihtasutuse lähtevisioonist enim kajastust saanud nelja idee kohta. Need olid riigiametnike arvu vähendamine, riigikogu liikmete arvu vähendamine, riigikogu liikmete ametiaja piiramine ning kohalike omavalitsuste arvu vähendamine. 

87 protsenti vastanutest on nõus ettepanekuga vähendada riigikogu liikmete arvu 10-20 koha võrra. 73 protseti vastanutest on nõus ettepanekuga, et riigikogu liikmeks võiks olla ainult kaks ametiaega. 72 protsenti vastanutest on nõus ettepanekuga, et nelja aasta jooksul avaliku võimu sektoris ametnike arvu vähendada poole võrra. 45 protsenti vastanutest on nõus ettepanekuga, et tulevikus moodustaks ühe kohaliku omavalitsuse maakond, millele lisanduvad linnad

Seega selgub küsitlusest, et neljast ettepanekust kolme toetab valdav enamus inimestest. Vähem on pooldajaid ettepanekul, et kohaliku omavalitsuse suuruseks oleks maakond, kuid sellegi küsimuse osas on toetajaid rohkem kui vastaseid - 45 protsenti on sellega nõus, 31 protsenti on vastu ning 24 protsenti ei oska oma seisukohta öelda. 

Üheks oluliseks Riigireformi SA lähtversiooni teesiks oli veel rahvaküsitluste- ja hääletuste laialdasem kasutamine, mille kohta antud küsitluses inimeste arvamust ei küsitud. Samas on Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlustes antud teema varem korduvalt läbi käinud. Viimati küsiti inimeste arvamust rahvahääletuste kohta 2018. aasta jaanuaris ning siis pooldas inimeste õigust algatada rahvahääletusi 81 protsenti täisealistest Eesti kodanikest.

“Antud küsitluse tulemused on isegi mõnevõrra üllatavad, kuna näiteks ametnike arvu vähendamise ettepanek kõlab küllaltki radikaalselt,” kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik  Tanel Paas. “Ilmselt väga paljud inimesed tajuvad, et Eestis on elu ülereguleeritud ning riigi toimimine võiks olla korraldatud efektiivsemalt. Märkimisväärne on veel see, et poolehoid riigikogu liikmete ja ametnike arvu vähendamisele on väga laiapõhjaline. Antud ettepanekute toetajad on ülekaalus noorte kui ka vanade, erineva haridustasemega, linnas ja maal elavate ning mitmete teiste gruppide seas,” ütles Paas. 

Küsitlused viis  Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-Uuringute AS 18.-25. maini ning  sellele vastas 1003 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

 

Baltic News Service