Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > 2018

Uuring: enamik Tartu ja Tartumaa elanikke on tselluloositehase vastu

TALLINN, 28. märts, BNS - Uuringufirma Kantar Emori vastse uuringu kohaselt, leiab 75 protsenti tartlastest ja tartumaalastest kindlalt, et tselluloositehast ei peaks Tartu lähistele ehitama.

Uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul on tehase rajamise peamine vastuargument keskkonnakahju, mida tehas endaga kaasa toob. "Potentsiaalse keskkonnakahju tõi välja 83 protsenti mittepooldajatest, kes nimetasid negatiivsete kõrvalmõjudena liigset puiduraiet, haisuprobleemi ja Emajõe reostust. Ülikõrgeks hindas keskkonnamõju 41 protsenti vastajatest,” sõnas Voog Kantar Emori teatel.

Selgus ka, et 43 protsenti vastajatest kaaluks tehase negatiivsete kõrvalmõjude tõttu Tartust ära kolimist.

Lisaks toodi vastumeele põhjusena välja tehasega seotud korruptiivset või läbipaistmatut protsessi, mis toob kasu vaid kitsale ringile.

Kantar Emori hinnangul on 92 protsenti vastajatest ühel meelel, et rajatava tehase planeerimisel peaks arvestama elanike arvamusega ning 66 protsenti leidis, et otsustusprotsess pole toimunud piisavalt läbipaistvalt.

"Valdav osa tartlastest ja tartumaalastest on võtnud kindla seisukoha, et vaatamata majanduslikule kasule ja uutele töökohtadele ei näe nad sellele tehasele Tartu lähedal kohta, seda nii keskkonnast kui ka Tartu kuvandist lähtudes," aõnas Voog.

Kantar Emor viis Isamaa ja Res Publica Liidu tellimusel märtsi keskel läbi uuringu, kus selgitati välja Tartu linna ja Tartumaa elanike hoiakud seoses plaanitava tselluloositehasega. Uuringus osales 610 inimest.

 

Baltic News Service