Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tööelu

Uuring: firmadelt oodatakse suuremat tähelepanu võrdsele kohtlemisele

TALLINN, 29. oktoober, BNS – Sel kevadel tehtud avaliku arvamuse uuring näitas, et üle nelja viiendiku Eesti elanikest ootab ettevõtteilt ja organisatsioonidelt suuremat tähelepanu võrdsele kohtlemisele.

Eesti elanikest 81 protsenti on arvamusel, et tööandjad peaksid oma töötajaid paremini teavitama võrdse kohtlemise põhimõtetest. Veidi suuremgi osa vastajaist ehk 83 protsenti peab oluliseks, et ettevõtted ja organisatsioonid pööraksid oma tegevuses rohkem tähelepanu võrdsele kohtlemisele. Turu-uuringute AS-i küsitlusele vastas 1005 inimest.

"Mitmekesisus on reaalsus ja mõjutab nii ühiskonna kui tööandjate elu positiivselt, kui seda suudetakse strateegiliselt juhtida," ütles BNS-ile Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise valdkonna ekspert Kelly Grossthal. "Mitmekesisust austavad tööandjad suudavad paremini luua töökeskkonda, kus erinevad inimesed, ideed ja kogemused panustavad pühendunult ettevõtte eesmärkidesse. Inimesed suudavad end sellises keskkonnas täisväärtuslikult realiseerida ning seeläbi suureneb lojaalsus, innovatsioon ja konkurentsivõime."

Aastal 2012 andsid esimesed allkirjad Eesti mitmekesisuse kokkuleppele 17 Eesti tööandjat – teiste seas Kaubamaja AS, Manpower Eesti, AASK Consult, Microsoft Eesti, Swedbank ja Concordia advokaadibüroo.

Grossthali sõnul, kes on kokkuleppe eestvedaja Eestis, on mitmekesisuse kokkulepe oma sisu poolest väärtuspõhine dokument. Sellega liitudes kinnitab ettevõte, avaliku sektori organisatsioon või vabaühendus, et hindab mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid nii oma töötajate, klientide kui koostööpartnerite seas ning seab mitmekesisuse ja kaasatusega arvestamise kesksele kohale juhtimispraktikates. Samasugused kokkulepped on sõlmitud veel 18-s Euroopa riigis ning riiklikud võrgustikud teevad omavahel Euroopa tasandil tihedat koostööd.

Kokkuleppega liitunud ligi 90 tööandjat tähistavad 2. novembril kokkuleppe ja võrgustiku sünnipäeva. Sel puhul toimub kokkuleppe võrgustikku koordineeriva Eesti Inimõiguste Keskuse eestvedamisel sünnipäevaseminar.

 

Baltic News Service