Site Online Counter
Skip to main content
Blogi

Uuring: iga neljas töötaja teab oma kolleegi palga suurust

Uuring: iga neljas töötaja teab oma kolleegi palga suurust

TALLINN, 5. september, BNS - CV Keskuse värskest uuringust selgub, et iga kümnes eestlane töötab läbipaistva palgasüsteemiga ettevõttes ja iga neljas teab vähemalt osade kolleegide palgataset.

Värskelt kogutud andmed näitavad, et 37,9 protsenti Eesti töövõtjatest teab vähemalt osade kolleegide palgatasemeid, mis on mõnevõrra madalam näitaja kui Lätis, kus vastav näitaja on 40 protsenti. Täielikult läbipaistvaks pidas oma tööandja palgasüsteemi 9,3 protsenti vastanutest, samas kui Lätis oli see näitaja 12 protsenti.

„Palkade avalikustamine võiks mõjuda tööturule tervendavalt, kuna muudaks tööturu läbipaistvamaks ja vähendaks seeläbi ka probleemset soolist palgalõhet,“ ütles Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Kindlasti põhjustaks see aga ka tugevamat palgasurvet, kuna hiljutine CV Keskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuring näitas, rahulolematus põhipalgaga on kasvanud 39 protsendile.“

„Tööpakkumisi sirvides näib, et tööandjad on aga vastamas töötajate ootustele ja avaldavad järjest julgemalt pakutavaid palgavahemikke – igal neljandal CV Keskuses avaldatud tööpakkumisel on praeguse seisuga olemas informatsioon pakutava palga kohta. Avaldatud palganumbrite alusel on antud hetkel enim võimalik teenida müügi- ja transpordisektoris, kus pakutav palk ületab 4000 euro piiri,“ lisas Auväärt.

Kõige läbipaistvam on Henry Auväärti sõnul palgasüsteem riigi- ja avalikus sektoris – enam kui pooled küsitlusele vastanuist teadsid vähemalt osade kolleegide palkasid. Ka iga teine haridusvaldkonna töötaja ja vähemalt 40 protsenti assisteerimis-, ehituse ja kinnisvara-, finants-, müügi- ja tervishoiusektori töötajatest teadis osade kolleegide palgataset. Kõige vähem on aga kursis oma kolleegide palgatasemetega infotehnoloogia, toitlustuse ja transpordisektori töötajad.

 

Baltic News Service