Skip to main content
Blogi > Abielu

Uuring: inimesed toetavad abielu mõistele põhiseaduslikku kaitset

Uuring: inimesed toetavad abielu mõistele põhiseaduslikku kaitset

TALLINN, 7. mai, BNS - MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et 65 protsenti inimeste arvates tuleks abielu põhiseaduses määratleda kui ainult naise ja mehe vaheline liit.

24. aprillil võttis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) vastu avalduse, mis toetab abielule kui naise ja mehe vahelisele liidule põhiseadusliku kaitse andmist. Sellest avaldusest tulenevalt küsiti inimestelt 27. aprillist 2. maini, kas vastaja arvates tuleks põhiseadust täiendada nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit? 

65 protsenti vastas küsimusele "jah" või "pigem jah", 29 protsenti "pigem ei" või "ei" ning kuuel protsendil puudus selles küsimuses arvamus. EELK ettepanek leiab toetust praktiliselt kõikides sotsiaalsetes gruppides, kui vaadata vasuseid soo, vanuse, hariduse ja sissetuleku järgi, vaid 18-24-aastastest vastas üle poole ehk 55 protsenti "pigem ei" või "ei".  

“Kõikide andmete kohaselt võib meie kodanikke pidada kirikusse kui institutsiooni leigelt suhtuvateks. Samas nagu samuti mitmed uuringud kinnitavad, nähakse kirikus kahtlemata moraalset autoriteeti ning temalt tulevaid sõnumeid võetakse kuulda,” kommenteeris Ühiskonnuuringute Instituudi analüütik Peeter Espak. “Lisaks võib välja tuua, et põhiseaduse muutmine on keeruline protsess, aga kui seda ükskord tegema hakatakse, siis on meie küsitluste põhjal teada, et lisaks abielule põhiseadusliku kaitse andmisele pooldaks inimesed ka presidendi otsevalimist (79% poolt) ning inimeste õigust algatada rahvahääletusi - seda pooldas vastavalt 79 ja 81 protsenti vastanutest,” lisas Espak. 

Mainitud andmed pärinevad kahest Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitlusest. Esimene küsitlus viidi läbi 2018. aasta jaanuaris ning silmast-silma intervjuudes küsitleti 786 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Teine küsitlus viidi läbi 27. aprillist 2. maini veebikeskkonnas ning kokku küsitleti 1040 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016.  Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. 

 

Baltic News Service