Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Uuring

Uuring: tudengid kardavad tööle kandideerimisel konkurentsi

Uuring: tudengid kardavad tööle kandideerimisel konkurentsi

TALLINN, 11. aprill, BNS - Kui ühelt poolt kurdavad tööandjad kandidaatide vähesuse üle, siis tudengite suurim hirm uuele töökohale kandideerimisel on tihe konkurents tööturul, selgus värbamisagentuuri Brandem korraldatud üle 3100 vastajaga üle-eestilisest tudengite uuringust. 

Ligi pooled tudengid kardavad ka, et nad ei vasta töökuulutustes välja toodud nõudmistele. Samas kõige vähem pelgavad vastajad saada negatiivset tagasisidet. 

Uuring näitab, et 41 protsenti vastajaist kardavad kandideerimisel tihedat konkurentsi tööturul. Sama suur on ka hirm tulevase tööandja ootustele mitte vastamise ees.

Brandemi tegevjuhi Marie Evarti sõnul tuleb noorte kartus tiheda konkurentsi ees sellest, et tihti ei seosta noored oma varasemaid tegemisi töökogemusega ning vajaka jääb ka enesekindlusest. “Soov töötada, kuid varasema kogemuse puudumine hoiab täna noori olulisel määral tagasi,” sõnas Evart. 

Samuti tõi ta suure murekohana välja ka tööandja ja noorte kandideerijate ootuste lahknemise. “Kui ideaalse töötaja ootuses lisavad tööandjad oma tööpakkumistesse meeletult palju nõudmisi, jätavadki noored tööpakkumisele kandideerimata. Seda isegi siis, kui vastatakse peaaegu kõikidele ootustele. Seepärast on eriti oluline tööandjatel mõelda läbi oma “nõudmised” tulevasele töötajale ning vajadusel teha järeleandmisi. Tööle kandideerijatel tasub aga oma CV-s julgemalt näidata, mida on senini tehtud – näiteks osalemine üliõpilasesinduse tegevustes, vabatahtlikuks olemine või ürituste korraldamine kompenseerivad vähest töökogemust, sest näitavad kandideerija initsiatiivi ja teotahet,” sõnas Evart.

Ühtlasi näitab uuring, et 13 protsenti kardavad saada negatiivset tagasisidet. Paar protsenti rohkem ehk 15 protsenti tõid välja, et neil ei olegi kandideerimisega seotud hirme. Samuti ei karda noored kandideerimisprotsessi pikkust.

Marie Evarti sõnul on endiselt värbamise üks suurimaid valukohti tagasiside andmine ja hea kandidaadikogemuse loomine. “Olukorras, kus  niiöelda “jäme ots” on tööandja asemel töövõtjal, on hea kandidaadi teekonna loomine ja tagasiside andmine üks olulisemaid värbamisprotsessi osasid, kuna mõjutab otseselt tööandja mainet.” 

Ühtlasi arvab Evart, et praegu on kandidaadikogemuse loomine veel paljudel Eesti tööandjatel suur kitsaskoht. “Küllaga on rõõm näha, et üha rohkem saadakse aru teadliku mainekujunduse ja värbamise mõjust üksteisele. See tähendab, et kandidaate hoitakse üha rohkem värbamisprotsessi käiguga kursis ning neile antakse tagasisidet, olgu see positiivne või negatiivne,” lisas ta.

Sel aastal osales uuringus rekordarv vastajaid – kokku üle 3100 noore 58 koolist üle Eesti. Küsitluses paluti vastajatel nimetada ja märksõnadega kirjeldada kolme organisatsiooni, kus soovitakse töötada ning kolme organisatsiooni, kus ei soovita töötada. Lisaks eelistatud ja vähem eelistatud tööandjatele selgitati välja ka noorte suurimad hirmud kandideerimisel ning valmisolek oma tänast tööandjat soovitada. Uuriti ka, millise Eesti kuulsuse või tippjuhiga sooviksid noored koos töötada ning kas vastajad oleksid valmis töötama oma suurima eeskujuga miinimumpalga eest. 

Brandem on tööandja turunduse ja värbamisega tegelev agentuur, mille missioon on aidata ettevõtetel hoida ja leida häid töötajaid. Brandem uurib regulaarselt tööturgu, et viia töötajad ja tööandjad teineteisele lähemale. 

 

Baltic News Service