Skip to main content
Blogi > Tööstus

Uuring: veerand Eesti tööstusest on tootmisprotsesse digitaliseerinud

TALLINN, 7. märts, BNS – RAIT Faktum Ariko viis 300 tööstusettevõtte seas läbi küsitluse, mille kohaselt on Eesti töötleva tööstuse ja mäetööstusettevõtetest digitaliseerinud oma tootmisprotsesse 24 protsenti ettevõtetest, peamiselt keskmise suurusega ja suured ettevõtted.

Enim on tootmisprotsesse digitaliseerinud ja automatiseerinud toiduainetööstus ning puidu-, paberi-, ja mööblitööstus, kellest kolmandik on digitaliseerinud tootmisprotsesse ligikaudu poole ulatuses. Viiendik nende sektorite ettevõtetest on digitaliseerinud üle 60 protsenti tootmisprotsessidest.

Metalli-, metalltoodete ja transpordivahendite tootmises on neljandik ettevõtetest digitaliseerinud oma tootmisprotsesse vähemalt 40 protsendi ulatuses. Kõige madalam on digitaliseerimine tekstiili-, rõiva- ja nahatoodete tootmisega tegelevate ettevõtete seas.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluse keskuse strateegia ja tootearenduse juht Inge Laas ütles pressiteate vahendusel, et tööstuse digitaliseerimine on Eesti majandusarengut silmas pidades oluline ja vältimatu samm, mis tõhustab äriprotsesse ning tekitab seeläbi kõrgemat lisandväärtust.

"Sisuliselt tähendab tööstuse digitaliseerimine ehk Tööstus 4.0 tehnoloogiate enda kasuks tööle panemist ja masinate integreerimist terviklikuks süsteemiks, et kulud väheneksid ja tulud suureneksid," ütles Laas. "Sellele peaks aga eelnema andmeanalüüs ja juhtimisotsuste diagnostika, et välja selgitada kitsaskohad, mida niisama pole võimalik tuvastada. Seetõttu on Eesti ettevõtete seas potentsiaali efektiivsuse kasvuks veel palju."

Laasi sõnul soovib EAS ettevõtjaid tehnoloogiahüppe sooritamisel toetada. Selleks on sobilike lahenduste loomiseks alustatud arendusmaratonide ja seminaridega, alates 2018. aasta oktoobrist on EAS-ist võimalik taotleda ka tööstusettevõtetel digidiagnostika toetust.

"Arenguruumi on, kuid 52 protsenti Eesti tööstusettevõtetest on näidanud üles soovi alustada või jätkata tootmisprotsesside digitaliseerimisega järgmise kahe aasta jooksul, mis on Eesti konkurentsivõime kasvatamiseks hea algus," ütles Laas.

Eesti tööstusettevõtete tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimist käsitleva uuringu tellis EAS ja viis läbi uuringufirma Rait Faktum-Ariko. Jaanuaris läbi viidud uuringus osales 300 ettevõtet üle kogu Eesti.

 

Baltic News Service