Skip to main content
Blogi > Värbamine

Värbamise 4 edufaktorit, mis aitavad kasvatada inimkapitali

Värbamise 4 edufaktorit, mis aitavad kasvatada inimkapitali

Heade oskustega töötajad, kes moodustavad Sinu ettevõtte, on muutumas sama väärtuslikuks nagu kuld. Käib pinev võitlus parimate talentide pärast. Värbamise kulusid ja väljaõppele kuluvat aega arvesse võttes on väga oluline leida hästi sobivad inimesed iga kord, kui uusi inimesi värvatakse. Sinu investeering inimkapitali saavutab suurema väärtuse, kui järgid neid nelja edu saavutamise faktorit.

  1. Leia paremini mõõdetavad tulemused.

Ettevõtted näevad vaeva sellega, et leida sobivaid viise, kuidas mõõta oskuseid ja teadmisi. Personalijuhtimise kogukond ütleb, et mõõdetavate tulemuste sügavam arendamine teeb kindlaks trendid, määratleb positiivsed tulemused ja aitab vähendada ning leevendab negatiivsete tulemuste saavutamist, mis omakorda viib parema inimkapitali juhtimiseni. Ettevõtted tegelevad ettevaatlikult oskuste lünkade tuvastamisega ja adekvaatselt hindavad ja mõõdavad oskuseid ja võimekust, mida nad ettevõttesse läbi värbamise juurde peavad saama. Kui need tegevused on tehtud, siis saavutatakse värbamisel suurem edu ja leitakse talent, kes töötab edukalt ettevõtte heaks.

  1. Mõista millenniumi generatsiooni.

Noorematel töötajatel on teistsugused väärtused võrreldes „vana kooli“ inimestega. Nad tahavad näha tasuvat tööd kohe ning ei ole nõus lõivu maksma. Nad tahavad tasakaalus elu, neile läheb korda eetika, jätkusuutlikkus ja sotsiaalne vastutus. Kui ettevõte hindab neid väärtuseid, siis võib see viia suurema eduni nii värbamises kui ka ettevõtte edu saavutamisel. Selleks, et kindlustada edukas värbamine, tee kõik, et tulevane töötaja mõistaks ettevõtte seisukohta nendes küsimustes.

  1. Vali osaajaga värbamise võimalus parema inimkapitali jaoks.

Kui ettevõte saab kaaluda paindlikku, osaajaga, vajaduspõhist töötaja leidmist, siis Sa avad talentide valiku suurematele võimalustele. Sa saad palgata ideaalse (ja väga kalli) eksperdi projekti jaoks näiteks tundide või tähtajalise lepingu alusel. Kui töö on tehtud, siis Sa ei pea muretsema lahti laskmise, boonuste, üleminekute jne pärast. Juhul, kui tekib ootamatult töölõik, mis tuleb kiiresti ära teha, siis saad otsida töötaja näiteks mõnelt freelancerite veebilehelt. Kasuta ära need teadmised ja oskused, mida pakuvad kodus töötavad eksperdid paindlikult aega kasutades.

  1. Pane sotsiaalmeedia enda kasuks tööle.

Muidugi Sa kontrollid Facebook’ist otsitava karakteri tausta, kuid ära piirdu ainult sellega. Värvates seda kriitilist inimkapitali tulevikus, pane tähele, kuidas sotsiaalmeedia kujundab noorte töötajate mõttemaailma. Gautam Ghosh Human Capital League’st selgitab, et sotsiaalmeedia soodustab radikaalset läbipaistvust, kogukonna tarkust, kollektiivset mõtlemist ja suure mõtte omandamist. Ettevõtetele saavad need väärtused olla suureks eeliseks, kui neid hinnatakse ja lubatakse omaks võtta. Ghosh ütleb veel, et organisatsioonid, mis töötavad tänapäevaste generatsioonidega, peavad tagama sarnased tehnoloogilised vahendid töö juures, mida inimesed ka oma igapäevases isiklikus elus kasutavad. Kohmakad e-maili süsteemid ja staatilised siseveebid põhjustavad töökohast sellise arusaama, et see ei ole lahe koht töötamiseks. Selleks, et saavutada edukas talentide värbamine, peavad ettevõtted looma aktiivselt meedia vahetumist ja looma töökohast kuvandi, kus on lahe ja hea töötada.

 

Järjest enam muutuvad kulutused inimkapitalile, mis aitavad targalt värvata, kriitiliseks edufaktoriks igasuguses äris. Kui ettevõtted on teadlikud nendest neljast faktorist, siis nad suudavad juhtida oma inimkapitali selliselt, et värbavad sobivaid uusi talente, kelle väärtused lähevad kokku ettevõtte väärtustega. Need uued talendid toovad endaga ka oskused ja teadmised, mida on vaja ettevõttel edu saavutamiseks.

 

Toimetas: Virge Rebane, Kandideeri EE, 29.04.2020