Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tööturg

Vabade ametikohtade hulk langes teises kvartalis 11 400-ni

Vabade ametikohtade hulk langes teises kvartalis 11 400-ni

TALLINN, 7. september, BNS – Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli statistikaameti andmetel teises kvartalis ligi 11 400 vaba ametikohta, esimese kvartaliga võrreldes on näitaja tõusnud, ent mullu sama ajaga võrreldes langenud.

Võrreldes eelmise kvartaliga kasvas vabade ametikohtade arv 8 protsenti, ent 2017. aasta teise kvartaliga võrreldes langes näitaja 5 protsenti, teatas statistikaamet. Vabade ametikohtade arv on olnud üle 10 000 alates 2017. aasta esimesest kvartalist.

Ametikohtade koguarv ehk vabad ja hõivatud ametikohad kokku oli teises kvartalis 602 200, mis on eelmise kvartaliga võrreldes 1 protsendi võrra enam. Ametikohtade koguarvus on jätkuvalt suurim osatähtsus 18 protsendiga töötleval tööstusel, 15 protsendiga kaubandusel 10 protsendiga hariduse tegevusala osatähtsus.

Töötlev tööstus ja kaubandus on ka Eesti suurimad tööpakkujad – vabade ametikohtade arv oli teises kvartalis neis sektoreis kõige suurem vastavalt 1810 ja 1750 kohta. Vabade ametikohtade arvu poolest järgnes teises kvartalis neile 1100 kohaga hariduse tegevusala.

Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 2018. aasta teises kvartalis 1,9 protsenti, mis oli 0,1 protsendipunkti suurem kui eelmises kvartalis ja 0,2 protsendipunkti väiksem kui 2017. aasta teises kvartalis.

Kõrgeim vabade ametikohtade määr oli teises kvartalis finants- ja kindlustustegevuses 4,7 protsenti ning haldus ja abitegevuses 3 protsenti. Madalaim oli vabade ametikohtade määr kinnisvaraalases tegevuses 0,2 protsenti ja mäetööstuses 0,4 protsenti.

Enamik vabadest ametikohtadest asusid jätkuvalt Harju maakonnas, kus oli näitaja 67 protsenti, seejuures Tallinnas 55 protsenti. Järgnesid 11 protsendiga Tartu maakond ning Ida-Viru ja Pärnu maakond, kus mõlemas on näitaja 5 protsenti. Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim Läänemaal 3,2 protsendi ja Põlva maakonnas 2,4 protsendiga, madalaim aga 0,5 protsendiga Hiiu maakonnas.

Vabadest ametikohtadest 28 protsenti oli teises kvartalis avalikus sektoris. Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes – 2,6 protsenti – ja kohalikele omavalitsustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes, kus näitaja on 2,2 protsenti. Riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes oli vabade ametikohtade määr 2 protsenti ning Eesti eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes 1,5 protsenti.

Tööjõu liikumist iseloomustav tööjõu käive ehk tööle võetud ja töölt lahkunud töötajate arv kokku oli 2018. aasta teises kvartalis ligi 113 500, mis oli eelmise kvartaliga võrreldes 25 prosenti suurem ning eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 20 protsenti suurem.

Tööjõu käive suurenes eelmise kvartaliga võrreldes kõige enam mäetööstuses ning vähenes vaid kutse-, teadus- ja tehnikalases tegevuses. Nii tööle võetute kui ka töölt lahkunute arv oli teises kvartalis endiselt suurim hulgi- ja jaekaubanduses, töötlevas tööstuses ja ehituses.

 

Baltic News Service