Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tööturg

Vabade töökohtade arv kasvas 15 protsenti 12 700 töökohani

TALLINN, 7. detsember, BNS – Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides kasvas vabade töökohtade arv statistikaameti andmetel kolmandas kvartalis 15 protsenti ligi 12 700 vaba töökohani, mis on viimaste aastate suurim näitaja.

Võrreldes 2016. aasta kolmanda kvartaliga, kus vabade ametikohtade arv ulatus 11 000 töökohani, suurenes 2017. aasta kolmandas kvartalis vabade ametikohtade arv 15 protsenti.

Vabade ametikohtade arv oli käesoleva aasta kolmandas kvartalis veidi suurem kui teises kvartalis, kui neid oli 12 000. Eelmise kvartaliga võrreldes kasvas vabade ametikohtade arv 6 protsenti.

Ametikohtade koguarvus, ehk vabad ja hõivatud ametikohad kokku, on endiselt kõige suurem osa töötlevas tööstuses 20 protsendiga, kaubanduses 15 protsendiga ja hariduses 10 protsendiga kõigist töökohtadest. Need tegevusalad on ka suurimad tööpakkujad ehk seal on vabade ametikohtade arv samuti kõige suurem.

Ametikohtade koguarv oli kolmandas kvartalis üle 558 000. Eelmise aasta kolamnda kvartaliga võrreldes suurenes näitaja 0,7 protsenti ja käesoleva aasta teise kvartaliga võrreldes vähenes 0,5 protsenti.

Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim hariduses 3,2 protsenti, majutuses ja toitlustuses 3,1 protsenti ning info ja side tegevusalal 3 protsenti. Kõige madalam oli vabade ametikohtade määr põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis 0,7 protsenti, kinnisvaraalases tegevuses 0,8 protsenti ja mäetööstuses 0,9 protsenti.

Avalikus sektoris vabade ametikohtade arv kolamndas kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga kasvas, kuid suurem osa ehk 71 protsenti vabadest ametikohtadest asub erasektoris. Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes 2,9 protsenti ning välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes 2,8 protsenti. Madalaim oli vabade ametikohtade määr Eesti eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes 1,9 protsenti ja kohalikele omavalitsustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes 2,3 protsenti.

Enamik vabadest ametikohtadest asusid nagu varemgi Harjumaal 64 protsenti, sealhulgas Tallinnas 49 protsenti, millele järgnevad Tartu 10 protsediga ja Ida-Virumaa 5 protsendiga. Vabade ametikohtade arv oli väikseim Hiiu, Põlva, Lääne ja Jõgeva maakonnas.

Tööjõu liikumist iseloomustav tööjõu käive, ehk tööle võetud ja töölt lahkunud töötajate arv kokku, oli 2017. aasta teises kvartalis ligi 94 500, mis on eelneva kvartaliga võrreldes 20 protsenti suurem ning 2016. aasta teise kvartaliga võrreldes 1 protsent suurem.

Tööjõu käive vähenes aastataguse ajaga võrreldes enim muudes teenindavates tegevustes 28 protsenti , majutuses ja toitlustuses 20 protsenti ja veevarustuse, kanalisatsiooni ning jäätme- ja saastekäitluse tegevusalal 20 protsenti. Kõige enam suurenes tööjõu käive mäetööstuses 32 protsenti ja töötlevas tööstuses 13 protsenti. Nii tööle võetute kui ka töölt lahkunute arv oli 2017. aasta teises kvartalis suurim töötlevas tööstuses ning hulgi- ja jaekaubanduses.

Hinnangud põhinevad statistikatööl "Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine", mida statistikaamet korraldab alates 2005. aastast. 2017. aastal on valimis 12 600 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni ning valikuliselt uuritavate üksuste andmed laiendatakse üldkogumi valikuliselt uuritavale osale igas kihis eraldi.

Vabade ametikohtade arv on kõik kvartali teise kuu 15. kuupäeva seisuga vabad ametikohad, see tähendab vastloodud, vabad või töötaja lahkumise tagajärjel vabaks saavad tasustatavad ametikohad, millele tööandja otsib aktiivselt sobivat kandidaati väljastpoolt ettevõtet, asutust või organisatsiooni.

 

Baltic News Service