Skip to main content
Blogi > Isikuandmete kaitse

Valitsus saatis isikuandmete kaitse seaduse uuesti parlamendile

TALLINN, 14. juuni, BNS - Valitsus esitas riigikogule uuesti isikuandmete kaitse seaduse, mis annab ajakirjandusele õiguse avaldada isikuandmeid avaliku huvi korral.

Justiitsminister Urmas Reinsalu võttis valitsuse nimel kolmapäeval eelnõu riigikogust tagasi, kuna parlamendi menetluse käigus oli sinna lisatud sõna „ülekaalukas“ avalik huvi. 

„Euroopa Liidu määrus annab suuremad andmekaitseõiguse tagatised kui meie senine isikuandmete kaitse seadus. Kuna vaba meedia on ühiskonna läbipaistvuse garant, pidas valitsus oluliseks seda ajakirjandusvabadust ka Eestis tagada. Seega on täna uuesti parlamenti saadetud eelnõu järgi ajakirjandusel õigus avaldada isikuandmeid avaliku huvi, mitte vaid ülekaaluka avaliku huvi korral,“ selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu. 

Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruse eesmärk on, et inimene oleks selgemalt ja tugevamalt oma andmete peremees. Kõik isikuandmeid töötlevad asutused peavad andma lihtsas ja arusaadavas keeles inimesele teada, mida nad täpsemalt tema isikuandmetega teevad; isikuandmeid saab inimese loaga hõlpsalt teenuseosutajate vahel üle kanda ning lisandub õigus olla unustatud ehk määrus annab inimestele selgema õiguse oma andmete kustutamiseks.

2016. aasta kevadel kiitis Euroopa Parlament heaks uued andmekaitse reeglid, mis loovad ühtse andmekaitse taseme kogu Euroopa Liidus. Uus määrus on otsekohalduv, see rakendus kõigis liikmesriikides 25. maist. Kuna isikuandmete kaitse õiguse muudatused on mahukad, on seadusemuudatuste tegemine olnud Euroopa Liidu riikidele aeganõudev ning praeguseks on seadus vastu võetud vaid vähestes liikmesriikides.

 

Baltic News Service