Skip to main content
Blogi > Valitsus

Valitsus tõstis haiglatele tervishoiuteenuste eest makstavaid tasusid

TALLINN, 15. märts, BNS - Valitsus otsustas oma neljapäevasel istungil haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ehk niinimetatud hinnakirjas olevate tervishoiuteenuste hindade tõstmise, millega suurenevad tervishoiuasutustele makstavad tasud.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski esitatud määruse eelnõuga kehtestatakse haigekassa tervishoiuteenuste loetelus olevate tervishoiuteenuste uued hinnad alates 1. aprillist 2018, teatas valitsuse pressiesindaja.  

Hindade tõusuga tagatakse 2017. aastal 25. aprillil sõlmitud kollektiivlepingu täitmine, mis nägi ette tervishoiutöötajate miinimumtunnitasude tõusu alates 1. aprillist 2018. Uued miinimumtunnitasud on arstidel 11,35 eurot tunnis (kehtiv 10,53 eurot), eriarstidel 12,00 eurot tunnis (kehtiv 10,90 eurot); õe puhul 6,85 eurot tunnis (kehtiv 6,03 eurot) ja hooldajatel 4,20 eurot tunnis (kehtiv 3,70 eurot).  

Ühtlasi muudetakse Hiiumaa haigla rahastamise korda – minnakse üle kuu kaupa eelarvepõhisele rahastamisele. Eelarvepõhine rahastamine tähendab, et haigekassa ei osta haiglalt teenuseid ravijuhtudena, vaid haiglale makstakse kuutasu eriarstiabi ja õendusabi osutamiseks. Sellega toetatakse Hiiumaa haigla püsimajäämist, et tagada saareelanikele eriarstiabi ja erakorralist arstiabi osutav haigla ka tulevikus.  

Lisaks on haigekassa tervishoiuteenuste loetelus täpsustatud mõnede tervishoiuteenuste rakendamistingimusi.

Töötasuga seotud muudatustega kaasnev mõju haigekassa eelarvele on umbes 35 miljonit eurot ning Hiiumaa haigla rahastamise korra muutmise on mõju 325 640 eurot. Nende kuludega on haigekassa eelarves arvestatud.

 

Baltic News Service