Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Viljandi

Viljandi ei taha riigile kuuluvaid maatükke enam hooldada

Viljandi ei taha riigile kuuluvaid maatükke enam hooldada

TALLINN, 18. jaanuar, BNS - Viljandi linnavalitsus pöördus eelmise aasta lõpus maa-ameti poole, et saada selgust hiljuti riigi omandisse läinud reformimata maa kohta, mille korrashoidmise eest peaks omanik edaspidi ise hoolt kandma, kirjutab maakonnaleht Sakala.

Linna haljastus- ja heakorraspetsialist Liisi Preedin rääkis, et linnas on veel neid kinnistuid, mis on reformimata riigimaa ehk mis kuuluvad küll riigile, aga on sisuliselt peremeheta. Kui need on käidavas kohas, on linn nende hooldamise enda kanda võtnud. Näiteks leiab ühe sellise ala, kui sõita Tartu poolt linna sisse, Viljandi Veevärgi juures kasvavate remmelgate juurest. Hiljuti on aga tekkinud juurde kolm kinnistut, mida Linnahooldus või elanikud on seni korras hoidnud, aga mis on nüüd riigi omandisse läinud ja seega võiks riik ka nende hooldamise oma hooleks võtta.

Linna välja valitud alad on elamupiirkondades ja nende korrashoid on vajalik hea üldmulje säilimiseks. Üks neist on Kauge tänav 10a pargilaadne kinnistu, mida on seni hooldanud ümberkaudsed elanikud. «Inimesed hakkavad aga vanaks jääma ega jõua enam hooldada. See on päris suur ala ka. Umbes sama palju, kui neil on oma aeda, on nad ka riigile kuuluvat maad hooldanud, » rääkis heakorraspetsialist.

Ta pidas õigeks, et seda tööd teeks maaamet. Ka Side tänav 2 ja Kaalu tänav 11b olid seni reformimata, aga nüüd kindlalt riigi kätes. Kuigi maa-amet teatas oma vastuses linnale, et Side tänav 2 kinnistu oli tema hooldustööde nimekirjas juba läinud aastast, oli ka Viljandi Linnahooldus seda läinud suvel Preedini andmetel mitmel korral hooldanud.

Kuidas tekkis olukord, et sama maatüki heakorra eest vastutasid samal ajal nii linn kui maaamet, seda heakorraspetsialist öelda ei osanud. Ära võis tema sõnul petta ehk see, et maa-ametil on teistsugused normid kui linnal – näiteks selles, kui kõrgeks võib lasta murul kasvada. Ennekõike tähendabki kinnistu hooldamine niitmist, kinnistuga piirneva kõnnitee hooldamist ning prügi koristamist. See, kas lisada hooldatavate kinnistute nimekirja ka Kauge ja Kaalu tänava maatükk, selgitatakse maa-ameti riigimaa haldamise osakonna juhataja Tiina Vooro sõnul välja kohapealse vaatluse teel. Siis saab selgeks, millises ulatuses ja milliseid töid on vaja teha.

Vooro sõnul haldab maa-amet Viljandis 20 kinnistut, millest hooldustöid on seni tellitud 11-l. Tööde tegemiseks korraldab asutus igal aastal riigihanke, mille võitjaga sõlmib piirkondade kaupa kinnistute hooldamise lepingud.

 

Baltic News Service