Visitor Counter Online
Skip to main content
Tagasi

AKO EESTI OÜ

Laki 34, Tallinn, Estland

AKO EESTI OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted ja suunad määratakse ära ettevõtte poliitikaga ja see on:

Osutame haldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuseid kvaliteetselt, kliendikeskselt ja keskkonnasõbralikult, arvestades seejuures klientide, juhtimissüsteemi, õigusaktide ning muid kohalduvaid nõudeid.

Eelnimetatud põhimõtete elluviimiseks:
 parendame pidevalt oma kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust;
 tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõtte tegevusele kohalduvate nõuete ja normidega;
 kasutame keskkonda säästvaid ning haldus-, koristus- ja puhastusteenuste kvaliteeti tõstvaid tehnoloogiaid;
 hoiame ära saastamist ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonna-mõjusid;
 arendame ettevõtet, tõstame töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni;
 kindlustame kliendi nõuete, soovide ja vajaduste täitumise ning rahulolu saavutamise igas teenuse osutamise etapis;
 ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning kindlustame nende tekkimisel korral tegutsemiseks töötajate valmisoleku;
 identifitseerime, hindame ja ohjame ettevõtte kontrollialal süstemaatiliselt keskkonna-aspekte;
 teavitame töötajaid ja koostööpartnereid ettevõtte keskkonnahoiu ja -säästlikuse põhimõtetest, ettevõtte tegevusega kaasnevatest keskkonnaaspektidest ning nendest tulenevate mõjude likvideerimiseks või vähendamiseks vajalikest abinõudest ja meetmetest;
 tagame töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna.

Ettevõtte poliitika on vahendatud, mõistetud ja rakendatud kogu ettevõttes ning seda vaadatakse sobivuse ja efektiivsuse osas juhtkonna poolt regulaarselt (üks kord aastas) üle.