Saint-Gobain Glass Estonia SE

Saint-Gobain arendab, toodab ja turustab materjale ja lahendusi, mis tagavad heaolu meie elukeskkonnas täna ja tulevikus. Saint-Gobain, olles liider maailma ehitusturul, kujundab, toodab ja turustab kõrgtehnoloogilisi- ja ehitusmaterjale, pakkudes uuenduslikke lahendusi, mis on energiatõhusad ja keskkonnasäästlikud. Saint-Gobain tegutseb 67 riigis, kus töötab ligikaudu 179,000 töötajat.
Saint-Gobain Glass Estonia SE annab Eestis tööd üle 500 töötajale.

Saint-Gobain

14 May, 2019
Parim tööandja pakub tootmistöötajatele Elvas tööd. Tööandja on pärjatud Parima Tööandja tiitliga: http://www.sgge.ee/Saint-Gobaini_ettevotted_Eestis_said_parima_tooandja_tii_707
Saint-Gobain Glass Estonia SE Kirde 2, Elva, Tartumaa, Eesti Täisajaga - Full Time
13 May, 2019
Juhtkonna assistendi peamine tööülesanne on juhataja ja ettevõtte juhtkonna assisteerimine. Samuti ettevõtte asjaajamise korraldamine vastavalt ettevõttes kehtestatud asjaajamiskorrale. Juhtkonna assistent osaleb personalitöös, ürituste korraldamises ning ettevõtte kommunikatsiooni edendamises.
Saint-Gobain Glass Estonia SE Kirde 2, Elva, Tartu maakond, Eesti Täisajaga - Full Time
08 May, 2019
Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksus Glassolutions Baltiklaas otsib oma  meeskonda Mäo tehases tehnikut, kelle peamisteks tööülesanneteks on äriüksuse  Glassolutions Baltiklaas Mäo tehase tootmisliinide hooldus-, remondi- ja  paigaldustööde läbiviimine ning aktiivne osalemine tehase tootmise  parendusprotsessides (5S, WCM).
Saint-Gobain Glass Estonia SE Mäo, Paide, Järva maakond, Eesti Täisajaga - Full Time