Online Counter
KMG Inseneriehituse AS

KMG Inseneriehituse AS loodi juunis 2007. KMG Inseneriehituse AS tegeleb insenertehniliste rajatiste sh. elektrijaamade, sadamate, veepuhastusjaamade, prügilate, sildade, viaduktide, rööbasteede jne. rajamisega.

Missioon:

Rajades uut infrastruktuuri loome uusi väärtusi, turvalisema ning säästvama (elu)keskkonna.

 Visioon: 

Olla innovaatiliste lahenduste pakkuja ja teostaja Eestis, Baltikumis ja Põhjamaades.

Partnerlus: Oleme loonud partnervõrgustiku üle Euroopa.

 Sooritusvõime:

Meie töö on tulemuslik.

 Vastutustunne:

Järgime meile esitatud nõudeid ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid.

 Hoolivus:

Motiveeritud inimesed saavutavad edu.