Skip to main content
Tagasi

KMG Inseneriehituse AS

Valukoja 8, Tallinn, Estland

KMG Inseneriehituse AS loodi juunis 2007. KMG Inseneriehituse AS tegeleb insenertehniliste rajatiste sh. elektrijaamade, sadamate, veepuhastusjaamade, prügilate, sildade, viaduktide, rööbasteede jne. rajamisega.

Missioon:

Rajades uut infrastruktuuri loome uusi väärtusi, turvalisema ning säästvama (elu)keskkonna.

 Visioon: 

Olla innovaatiliste lahenduste pakkuja ja teostaja Eestis, Baltikumis ja Põhjamaades.

Partnerlus: Oleme loonud partnervõrgustiku üle Euroopa.

 Sooritusvõime:

Meie töö on tulemuslik.

 Vastutustunne:

Järgime meile esitatud nõudeid ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid.

 Hoolivus:

Motiveeritud inimesed saavutavad edu.