MTÜ Väike Päike Lastehoid

Lasteklubi Väike Päike on lastele ja peredele suunatud erinevaid tugiteenuseid pakkuv kett Tallinnas, Harjumaal ja Tartus, kuhu kuulub 6 lapsehoidu ja 2 lasteaeda. Väikeses Päikeses on lastele suunatud arendavaid tegevusi alates 1. elukuust kuni koolieani. Lapsevanemad saavad oma lapse arengut toetada käies ujutamas, võimlemas, laulmas, füsio- ja kõneteraapias ning massaažis. Lapse andeid aitavad arendada laulu, loovuse, tantsu, robootika, akrobaatika ja paljude muude huviringide tunnid.