Bildex Grupp OÜ

Bildex Grupp OÜ on eesti kapitalil põhinev ettevõtte, mille areng on silmapistev. Ehitame nii väiksemahulisi ehitustöid kui ka suuri ja erineva keerukusega objekte betoonist. Väsimatult võtame kasutusele uusi tehnoloogiaid, meetodeid ning automatiseerime rutiinseid töid, mis võimaldab tõsta töötajate effektiivsust ja alandada kulusid. Mis omakorda laseb osutada Teile kõige parema teenuse!

30 Apr, 2019
EHITUSE PROJEKTIJUHT Tallinnas Ehitustegevuse igapäevane planeerimine, organiseerimine ja juhtimine ehitusobjektidel Tööde kvaliteedi, vastavuse tagamine vastavalt ehitusnormidele ja projektdokumentatsioonile Tööohutuse, tuleohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmine objektil Tellija, järelvalve ja alltöövõtjatega suhtlemine ehitusobjektil Kulude jälgimine ja optimeerimine Aja-, tehnika-, materiali ja tööjõuressursi planeerimine   
Bildex Grupp OÜ Tallinn, Estonia Täisajaga - Full Time
30 Apr, 2019
EHITUSE OBJEKTIJUHT Tallinnas Tööde juhtimine ehitusobjektil Ehitustobjekti kvaliteetse ja tähtajalise valmimise tagamine Tööohutuse,tuleohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmine Tööde koordineerimine ja kontrollimine Objektiga seotud dokumentatsiooni täitmine ja korrashoidmine Tellijaga suhtlemine ehitusobjektil
Bildex Grupp OÜ Tallinn, Estonia Täisajaga - Full Time