Online Counter
AS SEBE

SEBE pakub avaliku liiniveo teenust Tartu ja Pärnu linnas ja Ida-Viru maakonnas. Avaliku liiniveo tellijaks on kohalik omavalitsus – Tartu ja Pärnu puhul linnavalitsus ning Ida-Virumaal maavalitsused. Teenust pakutakse tähtajalise lepingu alusel, mis pannakse paika riigihankega.