Hoiame Kokku Grupp OÜ

Hoiame Kokku Grupp OÜ on inseneribüroo, mis pakub energiasäästmise täislahendusi. Lahendusi pakutakse soojuse, ventilatsiooni, mõõtmise, elektri, valgustuse, vee, suruõhu, olekupõhise hoolduse, mehaanika ja tootmispõhistes valdkondades, kus eesmärgiks kvaliteetseim lahendus parimate tulemustega. Oleme orienteeritud lahendustele, kus tasuvusaeg jääb alla kolme aasta.

10 Apr, 2018
€2.000 kuus
PEAMISED TÖÖÜLESANDED ON: ventilatsioonisüsteemide kaardistamine, algandmete hankimine ja ekspert-hinnangute andmine ventilatsiooni automaatikaprojektide juhtimine hooneautomaatika- ja juhtimissüsteemide tehniliste lahenduste väljatöötamine, seire, analüüsimine ja optimeerimine hinna- ja lahenduspakkumiste koostamine suhtlus tellija, erialainseneride ja alltöövõtjate vahel ettevõttesisese ventilatsioonivaldkonna arendamine
Hoiame Kokku Grupp OÜ Teaduspargi 3/1, Tallinn, Estland Täistööaeg - Full Time
10 Apr, 2018
PEAMISED ÜLESANDED ON: tootmisseadmete olekute hindamine ja hooldussüsteemide ülevaatamine ning eksperthinnangute andmine suruõhu- ja olekupõhise hoolduse projektide koostamine ultraheli- ja vibratsioonimõõtmiste teostamine suhtlus tellija ja erialainseneride vahel ettevõttesisese suruõhu ja olekupõhise hoolduse valdkondade arendamine
Hoiame Kokku Grupp OÜ Teaduspargi 3/1, Tallinn, Estland Praktika - Practise