Visitor Counter Online
Mastodon Skip to main content
Tagasi

Kuvarnet OÜ

Tartu, Estland

Kuvarnet OÜ on IT hooldus- ja arendusteenust pakkuv ettevõte.

Edukaks äritegevuseks oma peamises kompetentsivaldkonnas peavad ettevõtted keskenduma üha enam oma põhitegevusele ja suunama selle saavutamiseks vajalikud kõrvaltegevused teistele ettevõtetele, kellele on need omakorda peamiseks tegevusalaks.

Muude tugiteenusete vajaduse kõrval on võtmetähtsusega kõrvaltegevuseks pea igas ettevõttes, asutuses ja organisatsioonis ka IT toimimise tagamine. IT toimimise kohapealt oleme meie need, kes võtavad hea meelega enda kanda IT infrastruktuuri igapäevase käigushoidmise, ehk lihtsamalt öeldes, osutame igapäevast “arvutiabi” ja jälgime, et IT-d puudutavad süsteemid toimiksid.

Kuna IT kui selline areneb igapäevaselt ja olemasolevad ressursid vananevad ja IT arendusega tagatakse IT areng ja jätkusuutlikkus, ulatame omaltpoot abikäe ka IT arenduse osas, olles oma klientidele arendusteemadel abiks nii nõu kui ka jõuga, uute arendusprojektide elluviimisel.