Site Online Counter
Swedbank AS

Swedbank vabad töökohad.

Swedbank on pank paljude inimeste jaoks. Oleme võrdseid võimalusi pakkuv tööandja. Peame oluliseks töökollektiivi mitmekesisust ning oleme juhtivaid ettevõtteid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, päritolust, usust või muudest veendumustest, vanusest, seksuaalsest identiteedist või orientatsioonist, või erivajadusest. Rohkem infot Swedbanki kohta tööandjana leiad siit swedbank.ee/careers