Site Online Counter
Eesti Lennuakadeemia
  • Lennu 40, Ülenurme vald, Tartu, Tar 61707, Estonia
  • www.eava.ee

Eesti Lennuakadeemia on tänaseks kujunenud mainekaks riiklikuks rakenduskõrgkooliks, kus koolitatakse spetsialiste Eesti lennundusettevõtetele ning mille õppeprotsessis rakendatakse kõiki Euroopas kehtivaid lennuohutusalaseid standardeid.

Lennuakadeemia missioon on kõrgharidusega lennunduspersonali koolitamine, rahvusliku lennunduskultuuri arendamine ja lennundusteaduse edendamine rahvusvahelises koostöös.

www.eava.ee