SIA Your Move

What is Your Move?

YourMove.lv connects Latvian and foreign professionals to companies in Latvia that are looking for global talent. Your Move also provides information about moving to Latvia and making it your home. Check out our sections on salaries and expenses in Latvia, the Latvian education, social protection, and healthcare systems, and fun things to do in the country.

19 Jan, 2019
Kāda būs Tava ikdiena? Veiksi bāzes staciju instalācijas, apkalpošanas un rekonstrukcijas darbus visā Latvijas teritorijā, tajā skaitā: Bāzes staciju, to barošanas aparatūru, AFS un RRL montāžu, demontāžu un apkalpošanu RRL antenu regulēšanu AFS bojājumu diagnostiku Kādu mēs Tevi redzam? Esi ieguvis vidējo tehnisko izglītību Tev ir augstkāpēja pieredze (vēlams ne mazāk kā 3 gadi) antenu – mastu iekārtās Esi ieguvis kvalifikācijas apliecinājumu augstkāpēju darbu veikšanai un „B”  vai «C» elektrodrošības  grupā līdz 1000V Spēj lasīt tehnisko literatūru latviešu un angļu valodā  Proti patstāvīgi pieņemt lēmumus un organizēt savu darbu, kā arī esi precīzs darbu  izpildē Tev ir B kategorijas autovadītāja apliecība Par priekšrocību uzskatīsim Pieredzi darbā ar ražotāja NEC radioreleja līniju aparatūrām BE kategorijas autovadītāja apliecību Tavi ieguvumi Atalgojums no 1150-1400 EUR bruto Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, viedtelefons, papildus brīvdienas un citi  bonusi Izaicinošs, interesants darbs – iespēja profesionāli augt un apliecināt sevi Darbs saliedētā komandā, kas ir dinamisks un vērsts uz attīstību Tavu pieteikumu gaidīsim līdz 01.02.2019. Lai pieteiktos, izmanto pogu " Pieteikties ".
SIA Your Move Rīga, Latvija
17 Jan, 2019
SIA Skonto Concrete Cladding aicina darbā Ražošanas ceha vadītāju. Galvenie amata pienākumi: visaptveroši plānot, organizēt un vadīt ražošanas maiņas darbinieku darbu, nodrošinot ražošanas plāna izpildi atbilstošā kvalitātē un pasūtījumu izpildes termiņos ikdienas darba uzdevumu sagatavošana atbilstoši produkcijas pieprasījumam, darbaspēka pieejamībai un profesionālajai atbilstībai, ražošanas iekārtu tehniskajam raksturojumam un pieejamībai, nodrošinot ražošanas plāna izpildi nodrošināt efektīvu ražošanas iekārtu, resursu un darbaspēka izmantošanu visos ražošanas posmos un ražošanas procesos darba disciplīnas un darba kārtības ievērošanas nodrošināšana pakļautībā esošajiem darbiniekiem kvalitātes sistēmu aprakstu un procedūru ievērošanas nodrošināšana nepieciešamo ražošanas izpildes atskaišu sagatavošana efektivitātes paaugstināšanas un racionalizācijas priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana uzņēmuma vadībai Mēs sagaidām, ka Jums ir: augstākā izglītība, vēlams inženierzinātnēs vai vadības zinātņu jomā pieredze ražošanas darbu  organizācijas procesos, to plānošanā un organizēšanā labas latviešu valodas prasmes, angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību prasme strādāt ar datoru (MS Office), rasējumu lasīšanas programmām prasme vadīt un organizēt padotos, labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, emocionāls briedums kompetenta, ar augstu atbildības sajūtu apveltīta inteliģenta personība ar spēju izpildīt darbu noteiktajos termiņos, ar analītisku domāšanu un sistemātisku pieeju procesu pilnveidošanā Piedāvājam: darba vietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku atalgojumu (EUR 1600-1920 bruto mēnesī) un sociālās garantijas veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika un nelaimes gadījumu apdrošināšanu plānotais darba uzsākšanas laiks no 18.02.2019. Jūsu CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim: Ja pilnībā atbilstat visām prasībām, amata pretendentus lūdzam pieteikties līdz 2019.gada 17. februārim,  CV un pieteikuma vēstuli nosūtot uz e-pastu: personnel@skontogroup.com , vai Viskaļu 78B, Jelgava, LV – 3008 ar norādi: pieteikums konkursam „Ražošanas ceha vadītājs” Nolūkā nodrošināt pretendentu iesniegto personas datu korektu apstrādi, informējam, ka: Personāla speciālists apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus sākotnējā atlases procesa vajadzībām, lai izvērtētu pretendenta iespējamību ieņemt konkrēto amatu, un netiks izpausti, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. Jūsu iesniegtie personas dati tiks uzglabāti līdz konkrētā amata konkursa noslēgumam, bet ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus. Pēc šī termiņa beigām Jūsu iesniegtie personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendenta veikta personas datu un informācijas iesniegšana uzskatāma par viņa piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie iesniegti.
SIA Your Move Viskaļu 78B, Jelgava, LV- 3008
16 Jan, 2019
SIA Skonto Concrete Cladding aicina darbā  GALVENO GRĀMATVEDI  (papildus veicot finansista amata pienākumus). Galvenie amata pienākumi:  gatavot uzņēmuma budžetu, pēc tā apstiprināšanas veikt budžeta izpildes analīzi, budžeta, izdevumu un ieņēmumu salīdzināšanu, budžeta izpildes kontroli prognozēt uzņēmuma budžeta līdzekļu apjomu nākamajiem periodiem, plānot ekonomisko darbību kopumā un atsevišķus tās posmus, gatavot naudas plūsmas plānu un kontrolēt izpildi veikt pilnu uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumdošanai nodrošināt bilances un operatīvo kopsavilkumu par līdzekļu ienākumiem un izdevumiem, budžeta izlietojumu, atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu veikt izgatavojamās produkcijas un ražošanas darbu pašizmaksas aprēķinus Mēs sagaidām, ka Jums ir: augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības specialitātē vismaz 3 gadu praktiskā darba pieredze grāmatvedības, finanšu, ekonomikas jomā labas datora prasmes (MS Office, Excel) labas latviešu zināšanas mutiski un rakstiski, vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas analītiskās spējas, labas komunikācijas un saskarsmes spējas, lojalitāte un spēja strādāt komandā, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un deliģēt uzdevumus Mums ir svarīga Jūsu: spēja uzturēt un pilnveidot ražošanas uzņēmuma resursu vadības un grāmatvedības sistēmu prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus spēja uzklausīt kolēģu argumentus un argumentēti pamatot savu viedokli prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu. Piedāvājam: darba vietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu plānotais darba uzsākšanas laiks no 11.02.2019.   Jūsu CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim: Ja pilnībā atbilstat visām prasībām, amata pretendentus lūdzam pieteikties līdz 2019.gada 10. februārim,  CV un pieteikuma vēstuli nosūtot uz e-pastu: personnel@skontogroup.com , vai Viskaļu 78B, Jelgava, LV – 3008 ar norādi: pieteikums konkursam „Galvenais grāmatvedis”   Nolūkā nodrošināt pretendentu iesniegto personas datu korektu apstrādi, informējam, ka: 1.      Personāla speciālists apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus sākotnējā atlases procesa vajadzībām, lai izvērtētu pretendenta iespējamību ieņemt konkrēto amatu, un netiks izpausti, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. 2.      Jūsu iesniegtie personas dati tiks uzglabāti līdz konkrētā amata konkursa noslēgumam, bet ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus. Pēc šī termiņa beigām Jūsu iesniegtie personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti. 3.      Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā.   Pretendenta veikta personas datu un informācijas iesniegšana uzskatāma par viņa piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie iesniegti.
SIA Your Move Viskaļu 78B, Jelgava, LV- 3008
15 Jan, 2019
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra  izsludina konkursu uz Personāla vadības nodaļas  vecākā personāla speciālista ierēdņa amata vietu  uz noteiktu laiku (darbinieka prombūtnē) LIAA aicina savā komandā darbinieku, kura viens no galvenajiem pienākumiem ir darbinieku komandējumu procesa organizēšana un koordinēšana, sniedzot metodisku un konsultatīvu atbalstu darbiniekiem, vienotas LIAA personāla vadības politikas īstenošanai. Galvenie amata pienākumi Organizēt darbinieku komandējumus (ārvalstu un Latvijas teritorijā) un darba braucienus  Organizēt darbinieku un ierēdņu adaptācijas procesu Organizēt darbinieku veselības apdrošināšanas procesu Organizēt augstskolu studentu prakšu vietu procesu LIAA, sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem. Piedalīties personāla attīstības stratēģijas izstrādes un īstenošanas procesā, atbilstoši nodaļas vadītāja norādēm Sniegt atbalstu LIAA Pārstāvniecību vadītājiem personāla vadības jomā, organizējot saistītos atbalsta procesus un sagatavojot atbilstošu dokumentu projektus Prasības pretendentiem Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (personāla vadībā, vadības zinībās vai tiesību zinātnē) vai augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar mācībām personāla jomā Darba pieredze personāla vadības jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā (vismaz divi gadi) Darba pieredze valsts pārvaldē (vismaz divi gadi) Pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu HORIZON un valsts informācijas sistēmu “Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma” (NEVIS) Pieredze informācijas apkopošanā un analīzē Zināšanas Darba likuma un Valsts civildienesta likuma un saistīto personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes Teicamas latviešu valodas zināšanas Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru Piedāvājam: Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Rīgas centrā Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas Mēnešalgu līdz 1190,00 EUR (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanas polisi Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019.gada 25.janvārim,  pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi „PVN vecākais personāla speciālists”. Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai!  Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amatu var kandidēt persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu. Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/vakances, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei. Tālruņi uzziņām - 67039403, 67039407.
SIA Your Move Riga, Latvia
15 Jan, 2019
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz Sabiedrisko attiecību nodaļas  vecākā speciālista darbinieka amata vietu  (uz nenoteiktu laiku)  LIAA aicina savā komandā darbinieku ar lieliskām komunikācijas prasmēm un radošu drosmi veicināt aģentūras aktivitātes publiskajā vidē. Galvenie amata pienākumi Nodrošināt ar sabiedriskajām attiecībām un LIAA publicitāti saistītus uzdevumu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, apkopot iknedēļas notikumu kalendāru, gatavot preses relīzes, publikācijas (t.sk. LIAA soc. tīklos – Facebook, Twitter. LinkedIn, Instagram) un konsultēt šajos jautājumos LIAA darbiniekus. Gatavot ikdienas preses un elektronisko plašsaziņas līdzekļu monitoringu, apkopot un sistematizēt publicēto informāciju par LIAA un veikt iegūtās informācijas analīzi. Sadarbojoties ar citām struktūrvienībām, gatavot un sniegt plašsaziņas līdzekļiem LIAA aktuālo informāciju un informāciju par LIAA darbību pēc pašu mediju pieprasījuma. Apkopot un gatavot informāciju LIAA vadībai un citiem darbiniekiem interviju un komentāru sniegšanai plašsaziņas līdzekļiem, apkopot informāciju un gatavot LIAA vadības uzrunas publiskajiem pasākumiem. Līdzdarboties LIAA pasākumu un citu aktivitāšu organizēšanas darbā un nepieciešamības gadījumā izstrādāt un realizēt tā publicitātes mediju plānu. Prasības pretendentiem Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams sabiedriskajās attiecībās vai komunikāciju zinībās). Vēlama darba pieredze medijos vai sabiedrisko attiecību jomā (publiskajā vai privātajā sektorā). Izpratne un zināšanas par mediju vidi Latvijā un par jaunajiem medijiem. Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes. Prasme aktīvi komunicēt klātienē, kā arī spēja izmantot sociālajos medijus. Teicamas latviešu valodas zināšanas. Teicamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas (angļu vai krievu). Abu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību. Teicama prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru, apkopot, sistematizēt un analizēt datus, lielu informācijas apjomu.  Prasme patstāvīgi organizēt un plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā, un sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem. Augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam.  Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas. Piedāvājam: Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Rīgas centrā Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas Mēnešalgu līdz 1190,00 EUR (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanas polisi Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019.gada 23.janvārim, pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi „SAN vecākais speciālists”. Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai!  Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/vakances, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot piete
SIA Your Move Riga, Latvia
15 Jan, 2019
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra  izsludina konkursu uz  Finanšu departamenta  Grāmatvedības nodaļas grāmatveža amatu (uz noteiktu laiku līdz 2022.gada 31.decembrim) Galvenie amata pienākumi Nodrošināt maksājumu uzdevumus naudas līdzekļu pārskaitīšanai un saņemšanai Iegrāmatot saņemtos rēķinus par precēm un pakalpojumiem resursu vadības sistēmas HORIZON Grāmatvedības modulī Iegrāmatot saņemtos pamatlīdzekļus un krājumus, aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu, veikt norakstāmo pamatlīdzekļu iegrāmatošanu.  Nodrošināt LIAA darbinieku avansa norēķinu uzskaiti no Tehnoloģiju pārneses projekta Nr.1.2.1.2./16/I/001 līdzekļiem  Nodrošināt kontroli par Tehnoloģiju pārneses projekta Nr.1.2.1.2./16/I/001 līdzekļu izlietošanu un sagatavot darījumu labojumus (gan EKK labojumus, gan darījumu pārgrāmatojumus) resursu vadības sistēmas HORIZON Grāmatvedības modulī un Valsts kases elektronisko pakalpojumu portālā Prasības pretendentiem Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama grāmatvedībā vai ekonomikā) vai augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar mācībām grāmatvedības jomā Darba pieredze grāmatvedības uzskaites un atskaites jautājumos (ilgāka par gadu) Darba pieredze grāmatvedības informācijas apkopošanā un aktualizēšanā, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijā Vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu HORIZON Grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes  Teicamas latviešu valodas zināšanas Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru Piedāvājam Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu Labus darba apstākļus un darba vietu Rīgas centrā Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas Sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam Mēnešalgu šādā apmērā: 1.kategorija: 745,00 EUR, 2.kategorija: 920,00 EUR, 3.kategorija: 1093,00 EUR (bruto) Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019.gada 31.janvārim,  pieteikuma vēstuli, CV (latviešu valodā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) iesniedzot vai nosūtot pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai nosūtot pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi „FD GN grāmatvedis”. Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/vakances, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei. Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai. Tālruņi uzziņām – 67039407, 67039403.
SIA Your Move Riga, Latvia
10 Jan, 2019
SKONTO BŪVE aicina darbā   BŪVDARBU VADĪTĀJU   pienākumi: plānot, vadīt un uzraudzīt darbus būvobjektā, balstoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem plānot darbu izpildes grafiku, objekta realizācijai nepieciešamos resursus, apzināt un piedāvāt konkrēto būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus, komplektēt personāla darbu apjomu veikšanai kontrolēt būvniecības apjomus un termiņus, būvdarbu veikšanu atbilstoši būves projekta, būvniecības normatīvu un standartu prasībām, plānoto izmaksu atbilstību apstiprinātajām būvniecības izmaksām veikt nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un nodrošināt darba aizsardzības prasības un ar būvniecību saistīto normatīvo aktu prasību izpildi objektā gatavot būvniecības normatīvajos aktos noteikto būves izpilddokumentāciju, vadībai nepieciešamās atskaites   prasības: profesionālā/augstākā izglītība būvniecībā pozitīva iepriekšēja darba pieredze vidēju un lielu ēku būvdarbu vadīšanā, būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu pārzināšana spēkā esošs Latvijas Būvinženieru savienības būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu un krievu valodas zināšanas runā un rakstos B kategorijas autovadītāja apliecība datorzināšanas labā līmenī (MS Office, AutoCad) spēja strādāt komandā, atbildības sajūta un precizitāte   piedāvājam: darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku atalgojumu sākot no 1705 līdz 2963 EUR (bruto) sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu labus darba apstākļus, dinamisku darbu profesionālā komandā plānotais darba uzsākšanas laiks no 2019.gada februāra/ marta   Jūsu CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim: Ja atbilstat visām prasībām, amata pretendentus lūdzam pieteikties līdz 2019.gada 8.februārim,  CV un pieteikuma vēstuli nosūtot uz e-pastu:   vakance@skontobuve.lv ar norādi: pieteikums konkursam „Būvdarbu vadītājs”.   Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti dalībai konkursa otrajā kārtā. Nolūkā nodrošināt pretendentu iesniegto personas datu korektu apstrādi, informējam, ka: Personāla speciālists apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus sākotnējā atlases procesa vajadzībām, lai izvērtētu pretendenta iespējamību ieņemt konkrēto amatu, un netiks izpausti, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. Jūsu iesniegtie personas dati tiks uzglabāti līdz konkrētā amata konkursa noslēgumam, bet ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus. Pēc šī termiņa beigām Jūsu iesniegtie personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendenta veikta personas datu un informācijas iesniegšana uzskatāma par viņa piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie iesniegti.
SIA Your Move Riga, Latvia
09 Jan, 2019
SBC Construction  aicina darbā  IZPILDDIREKTORU Galvenie amata pienākumi: uzņēmuma darbības plānošana, operatīvās darbības vadība un darbības ilgtspējas nodrošināšana (nodrošināt uzņēmuma pasūtījumu un projektu īstenošanu; izstrādāt sadarbības līgumu projektus un nodrošināt to īstenošanu) budžeta plānošana, kontrole un uzņēmuma finanšu rādītāju analīze būvniecības uzņēmuma personāla darba koordinācija, motivēšana un vadīšana efektīvas komunikācijas veicināšana un nodrošināšana, sadarbība ar uzņēmuma struktūrvienībām un saistītajiem uzņēmumiem darba izpildes atskaišu un pārskatu sagatavošana un sniegšana uzņēmuma valdei, dibinātājiem uzņēmuma pārstāvēšana publiskajā telpā, sadarbībā ar partneriem, pašvaldībām un ārvalstu institūcijām Prasības: vēlama augstākā izglītība būvniecībā vai vadības jomā ne mazāk kā 3 gadu profesionālā pozitīva pieredze būvniecības jomā vidēja un liela apjoma būvobjektu realizācijā ārvalstīs, vēlams ar darba pieredzi Skandināvijas valstu tirgos, īpaši Zviedrijā labas plānošanas, organizēšanas un komunikācijas prasmes, vērsts uz sadarbību, prasmīgs saliedēt un vadīt sekmīga pieredze būvniecības vai industriālās ražošanas produkcijas projektu pārdošanas jomā, profesionālas pārrunu vadīšanas un argumentēšanas prasmes labas latviešu un angļu valodas zināšanas runā un rakstos labas datora prasmes (MS Office) iespējas doties 1-3 dienu komandējumos Piedāvājam:  līdzdalību uzņēmuma Vadības komandas lēmumu pieņemšanā   darba līgumu ar darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku konkurētspējīgu atalgojumu no 2500 EUR līdz 3500 bruto sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu, apdrošināšanu ceļojumu/darba braucienu laikā transporta izdevumu kompensāciju darba uzsākšanas laiks 1-2 mēnešu laikā Jūsu CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim: Ja atbilstat visām prasībām, amata pretendentus lūdzam pieteikties līdz 2019.gada 8.februārim,  CV un pieteikuma vēstuli nosūtot uz e-pastu vakance@skontobuve.lv , vai pa pastu E.Melngaiļa iela 1A, Rīga, LV-1010 ar norādi: pieteikums konkursam „Izpilddirektors”. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti dalībai konkursa otrajā kārtā.   Nolūkā nodrošināt pretendentu iesniegto personas datu korektu apstrādi, informējam, ka: Personāla speciālists apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus sākotnējā atlases procesa vajadzībām, lai izvērtētu pretendenta iespējamību ieņemt konkrēto amatu, un netiks izpausti, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. Jūsu iesniegtie personas dati tiks uzglabāti līdz konkrētā amata konkursa noslēgumam, bet ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus. Pēc šī termiņa beigām Jūsu iesniegtie personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendenta veikta personas datu un informācijas iesniegšana uzskatāma par viņa piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie iesniegti.  
SIA Your Move Rīgas pilsēta, Latvia
09 Jan, 2019
Iespējamā misija  (IM) ir organizācija, kas strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā. Pārmaiņas radām piesaistot, atlasot un apmācot mērķtiecīgus un spējīgus cilvēkus izglītības nozarei Latvijā. IM programmā dalībnieki 2 gadus strādā skolā par mācību priekšmeta skolotājiem un apgūst intensīvas un augstvērtīgas mācības IM Līderības attīstības programmā.   Prasības dalībniekiem: vismaz bakalaura vai augstākā profesionālā 2. līmeņa izglītība 2018. gada 1. septembrī (piesakoties var būt pēdējā kursa students); labas latviešu valodas zināšanas; motivācija dalībai programmā; augstākā izglītība, kas nodrošina zināšanas un prasmes pasniegt kādu mācību priekšmetu (skolā var pasniegt mācību priekšmetu atbilstoši zinātņu nozarei, kurā iegūta augstākā izglītība, pedagoģiskā izglītība nav nepieciešama). Mēs piedāvājam:   skolotāja darba algu un mācību stipendiju; bezmaksas individuālu atbalstu profesionālajai un personīgajai izaugsmei no kuratora, mentora un IM komandas;     bezmaksas dalību IM Līderības attīstības mācību programmā; sekmīgi pabeidzot IM, tiesības turpināt skolotāja darbu; izpratni par izglītības nozari;  mērķtiecīgu un spējīgu cilvēku kontaktu loku, iespēju kļūt par daļu no IM kopienas. Pieteikšanās līdz 1. martam.  Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums (aija.brikse@iespejamamisija.lv).
SIA Your Move Latvia
12 Dec, 2018
meklējam disponentu ar vismaz viena gada pieredzi vāciski runājošajās valstīs.
SIA Your Move Rītausmas iela 23, Riga, Latvia