Site Online Counter
Skip to main content
Tagasi

Pärli Kodu OÜ

Elva, Tartu County, Estonia

Pärli Kodu OÜ ettevõte on abiks eakatele inimestele, kes soovivad elada neile omases ning harjumuspärases keskkonnas, kus abivajav inimene tunneb end mugavalt ja kaitstult - omaenda kodus.

Pakume koduhooldusteenust, mida osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes, aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Meie eesmärgiks on pakkuda professionaalset koduhooldusteenust, arvestades iga kliendi individuaalseid vajadusi nii täna kui ka tulevikus. 

Hoolduskoormus omastele mõjutab nende tööhõivet ja sotsiaalset aktiivsust, samuti suhtlust, tervist ja muid aspekte inimese elus. Hoolduskoormusest tingitult tööealiste inimeste koduseks jäämine alandab nende elukvaliteeti. 

Seega on väga oluline omaste hoolduskoormuse vähendamine ja tööhõive toetamine, pakkudes neile omaste koduhooldusteenuse võimalust.