Online Counter
Baltic Trust OÜ

Baltic Trust OÜ on ettevõte, mis tegeleb tööjõurendi ja erinevate ehitusalaste teenuste pakkumisega, nii Põhja- kui ka Kesk-Euroopas.

Meie põhieesmärk on pakkuda parimat kvalifitseeritud tööjõudu just Teile vajalike ehitus-tehniliste tööde teostamiseks.

12 Sep, 2019
€10.00 tunnis
Üldine info: ametikoht on allutatud distsiplinaarselt ja erialaselt (laeva)ehituse juhtorganile; töötasu suurus otseses sõltuvuses töötatud tundide arvust (alates 10€/h neto); tööandjaks Eesti äriühing, Baltic Defence & Technology OÜ ; töö on vahetustega, ka nädalavahetustel; kohapealne majutus on tagatud tellija poolt; tööle asumise aeg: august-september 2019; enne tööle asumist toimub Eestis kandidaadi oskuste kontroll, kus keevitustulemust kontrollitakse nii röntgeni kui ka ultraheliga.   Kandidaadi oskused - tööülesanded: erinevate metallkomponentide keevitamine (tööstuslikus) tootmises; punktkeevitus kuulub igapäevaste tööülesannete hulka; lehtmetalli keevitamine (ka paksema kui 10mm); ümarmetalli / torude keevitamine; keevisõmbluste töötlemine; keevisõmbluses kvaliteedinormi A-meede / nõue jälgimine.   Kandidaadi kvalifikatsioon: lõpetatud kutseõpe on eeliseks, kuid mitte kohustuslik; teoreetilised teadmised; praktiline töökogemus hädavajalik ; varasem laevaehituse / teraskonstruktsioonide valmistamise kogemus tuleb kasuks; kehtivad keevitustestid, -sertifikaadid: 135 FW PD, 135 BW PF, 136 FW PD, 136 FW PF, 136 BW PF.   Sobilik kandidaat: on valmis meeskonnatööks; talub pinget hästi; on motiveeritud; on paindlik; on töökas.
Baltic Trust OÜ Emden, Germany Täisajaga - Full Time
05 Sep, 2019
€2,000 - €3,000 kuus
Tööülesanded: Suurte ja mitmekorruseliste kortermajade ehitusel üldehituslikud tööd (sh sise-, betooni-, fassaadi-, puussepatööd vms). Töö täpsem sisu ja ka sellest tulenev palk (alates 8€/h neto) sõltub kandidaadi kvalifikatsioonist, varasemast töökogemusest ning tehtava töö sisust. Muud nõuded: Kandidaat peaks olema motiveeritud, distsiplineeritud, omama tehnilist taipu, kiire õpi- ja kohanemisvõimega. Keeleoskus: Kandidaat peaks soovituslikult valdama, lisaks emakeelele, suhtlustasandil vähemalt ühte alljärgnevatest keeltest: eesti, vene, saksa, inglise. Iga järgneva/täiendava võõrkeele oskus tuleb ainult kasuks. Omaltpoolt pakume huvitavat, rahvusvahelist ja sõbralikku töökollektiivi, majutust, transporti, tervisekindlustust ning vajalikku dokumentatsiooni. Vajadusel kohapealset koolitust ja täiendõpet.  Kandideerimise info:  Tööleping sõlmitakse äriühinguga Baltic Trust OÜ. Töötaja asub tööle renditöötajana. Kandideerida on võimalik ka läbi meie kodulehe: https://baltic-trust.eu/tule-toole/.
Baltic Trust OÜ Frankfurt am Main, Germany Täisajaga - Full Time