Work & Travel OÜ
Work & Travel OÜ eesmärk on pakkuda inimestele võimalust elada ja töötada välismaal kasutades selleks erinevate rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonide tuge ja ekspertiisi.