Site Online Counter
Skip to main content
Tagasi

Huvitegevuse ja Noorsootöö SA

Harku valla Huvitegevuse ja Noorsootöö SA korraldab valla laste ja noorte õppekavavälist tegevust ning valla noorsootööd. Sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele Harku vallas võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses osalemiseks ja täiendõppeks. Vaata täpsemalt www.noortekeskused.ee ja www.huviringid.ee