EESTI TRAALPÜÜGI ÜHISTU
Eesti Traalpüügi Ühistu on asutatud 2005.a. detsembris Tallinnas. Ühistu on spetsialiseerunud traalpüügile, külmutatud kala ja vürtsikala ekspordile. Töödeldavatest kalaliikidest on peamised kilu ja räim.
Täiesti uus tootmis- ja laokompleks on rajatud Paldiski Lõunasadama naabrusse, 50 km kaugusele Tallinnast. Kompleksi alust pinda on 3400 m2, kuhu kuuluvad külmhoone kambritega nii külmutatud kui ka jahutatud toodetele, tootmis-, olme- ning kontoriruumid.
Tootmisprotsess on automatiseeritud maksimaalselt, selleks on paigaldatud kvaliteested seadmed Skandinaavia tootjatelt, seda nii kala sorteerimiseks, külmutamiseks ja pakendamiseks.  Projekteeritud tootmisvõimsus on kuni 200 tonni kala töötlemist ööpäevas.