Kodumaja AS

Kodumaja kontsern seob omavahel gruppi ettevõtteid, mille põhitegevuseks on kõrgekvaliteedilise elamispinna projekteerimine, tootmine, ehitus ja müük.

Kodumaja ettevõtted on pühendunud oma põhitegevusele alates 1995 aastast.Enam kui 96% meie poolt ehitatud elamispinnast asub Põhjamaades – Norras, Taanis, Soomes ja Rootsis. Ülejäänud ca 4% on leidnud koha Eesti turul.

Loe lähemalt
www.kodumaja.ee

07 Jun, 2018
OBJEKTIJUHT Objektijuhid tegutsevad Kodumaja kontserni ettevõtetes KM Element OÜ / Kodumajatehase AS projektijuhi meeskonnaliikmetena, aidates projektijuhil kanda temale pandud vastutust projektide juhtimisega seonduvalt ning täites projektijuhi poolt püstitatud ülesandeid, sh: abistada projektijuhti projektide tootmiseks ettevalmistamisel (materjalide mahtude arvutamine, tellimuste esitamine jms); abistada projektijuhti platsi ehitustööde ettevalmistamisel (sh platsimeeskonna lähetuse-eelsed juhendamised ja instureerimised, olme-ja töötingimuste ette valmistamine platsitööde teostamiseks); juhtida ja koordineerida ehitusplatsi ehitustöid ( Põhjamaades) vastavalt ehitusplaanile. NB! Ametikoht eeldab valmisolekut viibida välislähetustes.
Kodumaja AS Tartu, Estland Täistööaeg - Full Time