Metrex Mõõtekeskus OÜ
  • Pärnu, Pärnum 80023, Estonia
Mõõtevahendite taatlemise ja kalibreerimisega tegelev väikeettevõte (massi, mahu, mahutite, pikkuse, temperatuuri, rõhu ning jõu mõõtmine). 

Ettevõte asub Pärnus, töid teostame üle Eesti.

Väike, mobiilne, paindlik kollektiiv.