Visitor Counter Online
Skip to main content
Tagasi

SA Eesti Agrenska Fond

Tammistu 1, Tammistu Perekeskus, Tartu vald, Tartumaa

SA Eesti Agrenska Fond on puudega lastele, noortele ja nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus. Arendame abivõimalusi, mis toetavad mitte üksnes puudega last, vaid eeskätt tema peret kui tervikut. Oma eesmärkide täitmiseks oleme loonud Tammistu Perekeskuse. Eesti Agrenska Fondi peamisteks tugiteenusteks on perenõustamine, lapsehoiu- ja tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lastele, võimaldamaks perele puhkust, aega enda jaoks ning tööturul osalemiseks. Osutame ka rehabilitatsiooniteenuseid ja korraldame perepäevi sarnases olukorras olevatele puudega laste ja noorte peredele.

Pakume toimetuleku- ja tööõpet ning Tammistu mõisas kaitstud keskkonnas töötamist. Kaitstud töö aitab puudega noorel kasvada täiskasvanuks ja saavutada parim võimalik iseseisvus ja võimalus mõtestatud eluks.

Oleme jõudumööda ka harvikhaiguste kompetentsikeskuseks, püüdes arendada abisüsteemi peredele, et nad ei jääks üksi, kui nende laps on saanud haruldase haiguse diagnoosi (pakume tuge läbi nõustamiste, ümarlaudade, infopäevade korraldamise). Ühtlasi on Eesti Agrenska Fond praktikabaasiks, kus Tartu Ülikooli ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli jt tudengitel on võimalik saada väärt kogemusi suvehoiulaagrites puudega lapsi abistades.

Kokkuvõttes on meie eesmärgiks arendada raske ja sügava puudega laste ja noorte peredele erinevaid sotsiaalteenuseid lapseeast kuni täiskasvanueani, niikaua, kui see vajalik on.