Site Online Counter
Skip to main content
Tagasi

Päevakeskus Kalda

Tartu linna asutus Päevakeskus Kalda loodi 1. jaanuaril 1998. aastal.  Asutuse ülesanded on toetada ja suurendada isiku valmisolekut võimalikult iseseisvalt elada oma kodus, aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele ning leevendada omastehooldajate hoolduskoormust. Samuti pakub huvitegevust eesmärgiga aidata kaasa isiku elukvaliteedi säilitamisele ning toimetulekut arendavate, säilitavate ja toetavate teenuste pakkumine väljaspool kodu.