Site Online Counter
Skip to main content
Tagasi

AKERSONI OÜ

MEIE MISSIOON:

Meie missioon on aidata, toetada ja innustada oma klientidel võimalikult iseseisvalt igapäevaelus toime tulla ja täisväärtuslikult elada ning luua võimalusi enesetäiendamiseks. Oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

 

PÕHJUSED, MIKS VALIDA MEID KOOLITAJAKS:

 • Meie koolitajate erialane ettevalmistus ning aastatepikkused koolituste läbiviimise kogemused.
 • Koolituste läbiviimise võimekus eesti, vene ja inglise keeles.
 • Innovatiivsete õppemeetodite rakendamine.
 • Õpitava sidumine praktiliste, lektori kogemustele põhinevate eluliste näidetega silmas pidades kliendi huve ja soove.
 • Põhjalik koolitusmaterjali kasutamine koolituse eesmärgikesksete tulemuste kinnistamiseks.
 • Koolituste korraldamise pikaaegsed kogemused.

 

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED:

 • KLIENDIKESKSUS - Lähtume kliendi soovidest, huvidest ja väärtustest, kaasame teda teenuse osutamise igas etapis. Klient on üks meeskonnaliige.
 • INNOVAATILISUS - Oleme avatud uutele ideedele ja asutuse arengule. Rakendame maailmas tunnustatud teaduspõhiseid metoodikaid ja praktikaid.
 • TULEMUSLIKKUS - Oleme orienteeritud võimalikult positiivsete tulemuste saavutamisele läbi kliendi ja tema lähivõrgustiku motiveerimise ja juhendamise, mille tulemusena on klient tööturul aktiivsem.
 • PROFESSIONAALSUS - Õpime ja arendame end pidevalt. Meie meeskonnal on head teoreetilised ja praktilised teadmised, mida jagame oma klientidega igapäevatöös ja täiendkoolitustel.
 • AVATUS - Oleme valmis informeerima personali, kliente, koostööpartnereid teenustest, tegevustest, uuendustest asutuses.
 • HOOLIVUS - Hoolime oma klientidest. Hoolime üksteisest.

 

MEIE TEENUSED:

 • SOTSIAALNE REHABILITATSIOONITEENUS.
 • ERIHOOLDUSTEENUSED.
 • KODUHOOLDUSTEENUS.
 • TÄIENDUSKOOLITUSED.