Skip to main content
Tagasi

Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

Ehitajate tee 110, Tallinn, Harju 12618, Estonia

Kes me oleme?

Tegeleme koolitamise ja konsultatsiooniga. Paljud inimesed on võtnud endalt võimaluse kogeda ja õppida midagi uut ja huvitavat. Põhjusena tuuakse esile vanust, olemasolevate teadmiste vähesust või vastupidi, paljusust. See on sageli seotud irratsionaalsete hirmudega, millel ei ole midagi pistmist tegelikkusega ning millest vabanemine vajab julgust. Meie soovime, et ka Teie julgeksite õppida ja kogeda!


Aeternum lähtub oma tegevuses järgmistest põhiväärtustest:

Süsteemsus ja püsivus
Arendustegevusele läheneme kui pikaaegsele/püsivale protsessile, kus arendus toimub süsteemselt läbi erinevate organisatsiooni tasandite ja tegevuste.

Innovaatilisus
Aeternumi innovaatilisus seisneb eelkõige "õppima õppimise" õpetamises, klientidele pakutakse teadmisi/oskusi, mis võimaldavad neil endil leida sisemist ressurssi ja valmisolekut edasiseks enese- ja organisatsiooni kui terviku arenduseks. Tänasel päeval ei ole süsteemne arengustegevus ning "õppima õppimise" temaatika Eesti koolitusmaastikul piisavalt välja arenenud.

Personaalsus
Läheneme igale kliendile personaalselt. Arenguprotsessid on koos kliendiga valminud disaineritöö, mida on võimalik saavutada läbi pikaaegsete kliendisuhete hoidmise.

Sügavus
Kõigil Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ koolitajatel on psühholoogiline, pedagoogiline ja/või andragoogiline taust, mis annab teenusele psühholoogilise sügavuse.