Online Counter
Naerata Ometi MTÜ
Naerata Ometi MTÜ on mittetulundusühing, mille tegevusteks on organiseerida ja juhtida abiprojekte, mis on suunatud üle-Eestiliselt toimetulekuraskustes olevatele peredele, puuetega inimestele, invaliidele ja töövõimetuspensionäridele.