Loodusvägi OÜ
  • Paide tn 7, Tallinn, Tal 11312, Estonia
OÜ Loodusvägi on keskendunud tervislike mahetoidu toodete väljaarendamisele, tootmisele ja turustamisele.

Loodusväe missioon on pakkuda inimesele tervist toetavaid mahetooteid läbi teadliku tootearenduse, vastutustundliku tootmise ja turustamise. Soovime anda oma panuse maheda maaelu toetuseks ja puhta
planeedi arenguks.

Loodusväe visioon on olla sild tervistava looduse väega puhta toidu ja inimese vahel.