Jarnberg rekrytering & bemanning AB
  • Sweden
Järnberg rekrytering & bemanning AB
 
Järnberg rekrytering & bemanning AB on Rootsi ettevötte mille tegevusalaks on tööjõuvahendamine. Järnberg rekryting & bemanning AB on ehitusfirma GSCC AB tütarfirma. Loodi sel aastal, et vahendada körge kvaliteediga tööjöudu nii Baltikumist kui ka Rootsist, Rootsi ettevöttetele.