Online Counter
DRH Lindersvold
One World Center ühendab kahte kooli Taanis, kus esmalt toimub teoreetiline ja praktiline õppetöö. Peale vajalike teadmiste ning oskuste omandamist jätkub programm projektil Aafrikas. Toetamaks kohalike kommuune ja täiustamaks nende elamistingimusi.