EDELSTEIN OÜ
  • Siimu Suurtalu Jõõpre Audru vald Eesti, Jõõpre, Pärnum 88301, Estonia
  • www.edelstein.ee
OÜ Edelstein on kivitasapindasid tootev perefima, mis toimib aastast 2004, mille põhiväärtuseks on kvaliteet nii toodetes kui ka teeninduses. 

Disain ei ole meie jaoks asi iseeneses, vaid on elementaarne osa
meie ettevõttette olemusest. Disain on tööriist -  lisandväärtus mille suudavad anda meie andekad ja loovad töötajad.